10 หมู่บ้านใหม่เพื่อการท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐมีอินซีนให้ได้ชมมากมาย (มีคลิป)

Share This:

บ้านดงสามหมื่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา เตรียมพัฒนาหาจุดแข็งหาจุดขายเพื่อรองรับเป็นชุมชนด้านการท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐ ผู้นำหมู่บ้านยอมรับยังใหม่ที่รอพี่เลี้ยงรอการส่งเสริมอย่างจริงจังถึงจะเป็นหมู่บ้านทางผ่านก็ตาม เป็นหมู่บ้านหนาวทั้งปีต่ำสุด 2 องศา

หลังจากรัฐบาลได้จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวสานพลังประชารัฐ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จำนวน 10 หมู่บ้าน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านใหม่เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านดงสามหมื่น หมู่ 6 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 10 หมู่บ้าน ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ ความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิขของชาวเขาเผ่าม้ง ประเพณีและวัฒนธรรมคงสืบสานมารุ่่นสู่รุ่น นายวุฒิชัย เอกโอฬารสกุล อายุ 34 ปี ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านดองสามหมื่น กล่าวว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่เคยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังใหม่ต่อการเปิดหมู่บ้านเพื่อรองรับทำให้ระบบสาธารณูปโภค การบริการต่างๆ ยังเป็นพื้นบ้าน โดยเฉพาะโฮมสเตย์ ที่จะต้องนำมารองรับหลังจากโครงการผ่านไปแล้ว ที่สำคัญคือความเข้มแข็งของชุมชนและชาวบ้านที่จะร่วมกัน เพราะเป็นหมู่บ้านผ่านจากอำเภอสะเมิง ไปอำเภอกัลยาณิวัฒนา ไม่ใช้จุดหายหลักของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของเป็นธรรมชาติพื้นป่า จุดชมวิวที่มีความสูงกว่า 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มองเห้นดอยสามหมื่น ที่สำคัญในพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลักปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบปลอดภัย เป็นหลักมีเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ไม่มีการเพาะปลูกอื่นๆ นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางเก็บชิมสตรอว์เบอร์รี ได้เองในช่วงใกล้ฤดูหนาวที่ผลผลิตกำลังเริ่มออกสู่ท้องตลาด ส่วนราคาก็จะขึ้นอยู่ท้องตลาดเป็นหลักจะแพงช่วงต้นเริ่มลดลงตาม เช่นนักท่องเที่ยวเดินทางมาในวันนี้ที่เป็นช่วงปลายที่เตรียมพื้นที่เพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีใหม่

นอกจากนี้ชาวบ้านได้ทำผ้าจากไยกัญชง ที่ทำขึ้นมาใช้เองโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตจะต้องมีผ้าขาวแบบนี้ได้สวมใส่ตามความเชื่อของชาวม้ง แต่ปัจจุบันก็จะนำมาทำเสื้อผ้าสวมใส่บางแต่ไม่ได้ผลิตจำหน่าย เพราะทุกขั้นตอนใช้มือทำจากมือทั้งหมด เชนกระโปรงตัวนี้ที่ใช้ปักมือ ทำลายจากเทียนด้วนมือ เย็บด้วยมือทั้งหมดมีราคาเกือบ 1 หมื่นบาท ซึ่งจากนี้ทางหมู่บ้านก็จะพัฒนาหาจุดแข็งหาจุดขายมารองรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เพราะไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยของชาวบ้าน แต่ที่จะมีอากศหนาวทั้งปีต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส ร้อนสุดช่วงเดือนเมษายนช่วง 15.00 -16.00 น. ที่ 38-39 องศาเซลเซียส

Comments

comments