เจ้ามากันหรือยัง! แหล่งท่องเที่ยวแพน้ำปิงออเจ้า การะเกดและพี่หมื่นช่วยคลายร้อนโดยเฉพาะเด็กๆ (มีคลิป)

Share This:

ฝายวังปาน อำเภอจอมทองเชียงหใม่ ช่วยเติมเต็มสายน้ำปิงให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ได้ใช้ปรโยชน์หลังจากหายไปกว่า 7 ปี ด้านผู้ใหญ่บ้านฝั่งจังหวัดลำพูนเตรียมเสนอขอเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว

จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแหล่งน้ำกลายเป็นที่ผ่อนคลายควาร้อนในการเล่นน้ำ ที่บ้านท่าลุก ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้ใช้ริมแม่น้ำปิงท้อง หรือตองฝายวังปาน ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกักเก็บน้ำจนทำให้มีน้ำเพิ่มทั้งฝั่งอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน กลุ่มผู้นำชุชนได้รับงบประมาณจากของรัฐบาลจาก 3 พันแห่งทั่วประเทศหมู่บ้านท่องเที่ยวนววิถีโอทอป นำมาจัดสร้างแพชั่วคราวริมแม่น้ำปิงแห่งนี้

นายชูชาติ สีหล้า อายุ 46 ปี ใหญ่บ้านกล่าวว่าหลังจากได้งบประมาณดังกล่าวมาก้หารือร่วมกันของทุกฝายในการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นจุดนี้ เพราะสภาพอากาศร้อนต้องการให้เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนกับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักทท่องเที่ยวเพราะในพื้นที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาได้ จึงอิงกระแสละครดังใช้ชื่อแพออกเจ้า ทำขึ้น 3 ซุ่มเป็นชื่ออกเจ้า การะเกด และพี่หมื่น แต่มีแยกเป็นซุ่มน้ำต่างๆ ได้แช่น้ำเล่น้ำในซุ่งใกล้กับของตนเองได้ จากนี้หากเสียงตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ซึ่งเด็กๆได้เล่นน้ำผ่นอคลาย นอกจากนี้นำเรือปั่นเก่ามาซ่อมแซมให้นักท่องเที่ยวได้ปั่นเล่่นกันจำนวน 3 ลำ

อย่างไรก็ตามการจัดสร้างก็เป็นการชั่วคราว ไม่ได้สร้างถาวรเป็นวัศดุจากธรรมชาติเป็นไม้ไผ่ จุดที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นจะปลอดภัยน้ำไม่ลึกโดยเฉพาะเด็กๆ สามารถวายวิ่วเล่นได้ แต่ก้มีมาตรการดุแลของเจ้าหน้าที่เพราะสภาพอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดล้มป่วยขึ้นได้ ซึ่งจากนี้หากได้ผลการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอาจจะขอการก่อสร้างตัวแพขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบถาวร ที่สำคัญต้องขอบคุณโครงการชลประทานเชียงใหม่และลำพูน หลังฝายวังปานแล้วเสร็จทำให้สายน้ำปิดได้กลับมาเติมเต็มซึ่งหายไปกว่า 7 ปี ที่แห้งแล้งนับเป็นปีแรกที่น้ำปิงมีน้ำทำให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

 

Comments

comments