จะกลายเป็นไฟลามทุ่ง บริษัททัวร์จีนปิดหนีหนี้ไกด์เชียงใหม่ร้องขอความช่วยเหลือนายกฯ (มีคลิป)

Share This:

กลุ่มไกด์ทัวร์จีนเชียงใหม่เข้ายื่นหนังผ่านศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ถึงนายกรัฐมนตรี รมว.ท่องเที่ยวและผวจ.เชียงใหม่ช่วยเหลือหลังถูกบริษัททัวร์จีน หรือทัวร์ศูนย์เหรียญปิดตัวหนีไม่จ่ายเงินค่าจ้างและเงินสำรองจ่ายกว่า 20 รายรวมเป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท

นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ได้รับความเดือนจำนวน 10 กว่าคน ได้ถือป้ายเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสื่อผ่านศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือมัคคุเทศก์ได้รับความเดือนจากบริษัททัวร์จีนได้ปิดตัวหนกลับประเทศไม่จ่ายเงินค่างจ้างและเงินสำรองจ่ายไปตามสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่พานักท่องเที่ยวจีนไปท่องเที่ยวเป็นความเดือนร้อนเพราะต้องสูญเสียเงินไปไม่สามารถติดตามเงินที่จ่ายไปแล้วกลับมาได้

อย่างไรก็ตามมัคคุเทศก์เบื้องต้นที่รวบรวมรายชื่อได้จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงิน 2,685,637 บาท แต่ยังมีผู้เสียอีกจำนวนหนึ่งที่คาดว่าจะรวมเงินทั้งหมดกว่า 4 ล้านบาท จึงต้องมาขอความช่วยเหลือผ่านทั้ง 3 ท่านในการช่วยเหลือติดตามเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์ศูนย์เหรียญที่เข้ามาประกอบการในประเทศไทย ซึ่งทุกวันนี้ยังมีอีกหลายบริษัททัวร์แบบนี้ที่แฝกประกอบการอยู่มีการตัดราคาเพื่อแย้งนักท่องเที่ยวจีนขาดทุนหัวละ 2-3 พันบาท แต่เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาส่งผลให้กลายเป็นทัวร์ศุนย์เหรียญหรือทั่งต้นทุนต่ำขาดคุณภาพ

ทั้งนี้มัคคุเทศก์ที่เข้าไปร่วมกับบริาทดังกล่าวได้เพราะมีการว่าจ้าง ทำงานนำเที่ยวไม่ทราบว่าบริษัทไหนเป็นอย่างไร ใครจ้างงานก็ไปทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว แต่เริ่มประสบปัญหาดังกล่าวที่จะเร่มขยายวงกว้างออกไป เพราะหลายบริษัทที่ขาดทุนมากๆ ก็จะปิดตัวหนีไปทันที ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะให้มัคคุเทศก์ ออกเงินสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกเงินภายหลัง ตอนแรกๆ ก็ได้ตรงแต่พอนานเข้าก็จะเรื่อยไป ก่อนจะปิดตัวหนีดังกล่าวจนสร้างความเดือนร้อนกับมัคคุเทศก์

นอกจากนี้ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่พัก โรงแรมต่างๆ ที่ปล่อยให้มีการติดค้างค่าที่พักชำระภายหลังได้ หากบริษัทเหล่านี้ขาดทุนจนรับไม่ได้ก็จะปิดตัวหนีกลับประเทศไปทำให้ไม่สามารถติดตามหนี้ค้างชำระจนกลายเป็นปัญหาลุกลาม เพื่อให้รัฐบาลและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาดำเนินการแก้ไขปัญหาวางมาตรการควบคุมบริษัททัวร์จีนที่แฝงประกอบการให้หมดสิ้น เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นผลกระทบต่อประเทศไทย

ด้านนางจันทิมา และนายนวพร แสงหนุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยว่าจะใช้เวลา 15 วันในการดำเนินการจัดส่งไปให้ส่วนที่เกี่ยวเพื่อรับเรื่องราวที่ร้องเรียนเข้ามา ส่วนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องดูความยากง่ายของแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น

Comments

comments