สัตว์แปลก 5-6ชนิดรวมกันคนเหนือเรียกพญาลวง ปั้นไว้หน้าอุโบสถวัดป่างิ้วดอยสะเก็ด (มีคลิป)

Share This:

พญาลวง ถือเป็นสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่ง ที่มีปรากฏอยู่ใน งานศิลปกรรมล้านนา เจ้าอาวาสป่างิ้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำมาปั้นไว้หน้าอุโบสถใหม่เพื่อใช้เป็นแรงดึงดูให้กับคนรุ่นใหม่เข้าวัดชมสัตว์ในตำนาน หลายคนเห็นขอถ่ายภาพแต่ไม่สามาารถเข้าไปได้โดยเฉพาะผู้หญิง

ที่วัดสุวรรณฉิมพลี หรือวัดป่างิ้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำสัตว์ในตำนานของชาวเหนือ หรือ ล้านนา มาปั้นไว้ที่หน้าอุโบสถ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จนเป็นที่ สนใจของผู้พบเห็น พระอธิการนิวัฒน์ สิริวัฒนเมธี เจ้าอาวาสวัด กล่าวว่าทีได้สร้างตัวพญาลวง มีต้นแบบที่ญาติโยมนำมามอบให้เมื่อปี 2555 เพราะนำไปไว้ที่บ้านจับ ต้องแล้วรู้สึกร้อนไม่ค่อยดี จึงมาถวายให้กับวัดนำไปตั้งไว้ในวิหารหลังใหม่ จนกระทั่งการบูรณะอุโบสถหลังใหม่แล้วเสร็จจึงได้ให้ช่วงนำแบบดังกล่าวมาปั้นไว้ที่ ด้านหน้า เพราะที่วัดมีพญานาค จึงให้ช่างปั้นพญาลวง เป็นสัตวืในตำนานของชาวล้านนา มาปั้นไว้จนเป้นที่สนใจของญาติโยมมาสอบถาม เพราะไม่ค่อยได้เห็นมาก หนักตามวัดต่างๆ ไม่แน่ในว่าจะมีปั้นไว้ที่วัดไหนบาง

อย่างไรก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้หันหน้าเข้ามาในวัดมากขึ้น ถึงจะไม่ได้มาทำบุญแต่ได้เข้ามาในวัดเพื่อเที่ยวชมสัตว์ในตำนานก็จะได้ซึมซับ เข้าไปแล้วจะเข้ามาวัดบ่อยครั้งเพื่อร่วทำบุญ โดยพญาลวงสองตัวนี้เริ่มเป็นที่สนใจของญาติโยมก็จะมาขอถ่ายภาพเซลฟีกัน แต่เป็นอุโบสถมีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไป ในเขตได้ ก็จะถ่ายภาพจากด้านนอกแทน

พญาลวงคือสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่ง ที่มีปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมล้านนาเกือบทุกประเภท ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม
ซึ่งส่วนใหญ่ มักเข้าใจว่าเป็นพญานาค แต่หากสังเกตและวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะพบว่าแตกต่างกันซึ่งพญาลวง จะมีขาสี่ขา อย่างมังกร มีหู มีปีกและมีเขา ซึ่งพญาลวงนี้ เป็นสัตว์ในนิยาย ที่ปรากฏรูปในงานศิลปกรรมล้านนาเท่านั้น พญาลวง จึงเป็นสัตว์ในนิยาย ในความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง ที่มีส่วนทำให้เกิดฝนลวงที่เจดีย์เซี่ยงเมี่ยง วัด พระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่เป็นของเก่าแก่ที่งดงาม จัดเป็นงานฝีมือชั้นครูของล้านนาอ้างอิง สัตว์เทพนิยายล้านนา และ สัตว์หิมพาน รูปลักษณ์ของตัวลวงนำมา จากสัตว์หลายประเภท เช่น มีงวงและงา เหมือนช้าง มีเขา เหมือนกวาง หัวคล้ายมังกร ลำตัวเหมือนงู มีเกล็ดแบบปลา มีปีกบินเหมือนนก และ มีเท้าเป็นกลีบลักษณะ คล้ายม้า

Comments

comments