โรด์โชว์ของดีกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ระหว่าง 9-12 เมษายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ (มีคลิป)

Share This:

ขอนแก่น ร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ ขนของดีมาโรดโชว์ ที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ม่วนซื่น อีสานโฮแซว ร้อยแก่นสารสินธุ์ โรดโชว์ ชูความเป็นเลิศเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม โครงการ”ม่วนซื่น อีสานโฮแซว ร้อยแก่นสารสินธุ์ โรดโชว์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.อลงกตวรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานและนายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น นำกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดยมี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว ทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา ที่โดดเด่น และมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมาตลอด รวมถึงสินค้าที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีความโดดเด่นหลากหลาย โดยทางกลุ่มจังหวัดมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นสำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งปัจจุบันแม้นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆ แม้ในพื้นที่จะมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอยู่มากมาย แต่การสนับสนุนและจุดขายที่มีศักยภาพยังมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง จึงได้ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และนำสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ไปสู่สาธารณะให้มากขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ จึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดโครงการ”ม่วนซื่น อีสานโฮแซว ร้อยแก่นสารสินธุ์ โรดโชว์” ที่จะจัดขึ้น 4 ครั้งในพื้นที่ 4 จังหวัด 4 ภูมิภาคและครั้งแรก ระหว่าง 9-12 เมษายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นครั้งที่ 2 จะจัดช่วงวันที่ 29-30 เมษายน ที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่าง 4-7 พฤษภาคม ที่จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม ที่กรุงเทพฯ

ขณะที่ ดร.อลงกตวรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรม สินค้าด้านการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผสมผสานกับพื้นที่ต่างๆได้ดี การจัดกิจกรรมและมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกพื้นที่เป้าหมายหนึ่งที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดและพื้นที่ที่มีประสบการณ์ เพื่อจะนำไปพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของท้องที่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลได้

การจัดกรรมดังกล่าวครั้งนี้ก็ได้มีการนำเอาของดีของกลุ่มจังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย นอกจากนี้ยังได้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจให้เกิดขึ้นระหว่างภูมิภาคด้วย ซึ่งงานครั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางมีความยินดีและภาคภูมิใจ ที่จะนำเสนอความเป็นภาคอีสานในทุกด้านให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้รับรู้และเข้าไปสัมผัส ถือเป็นการถ่ายทอดสิ่งดีๆและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ระหว่างกัน จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเห็นถึงคุณค่าข้อมูลต่างๆของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง เพื่อจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเป็นพื้นที่เป้าหมายในการท่องเที่ยวต่อไป

โดยกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางคาดหวังว่า ในอนาคตจะเกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางได้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเปิดตัวในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานนอกจากมีนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าของดีของกลุ่มจังหวัดที่นำของดีที่มีมาจัดแสดงแล้ว ยังมีการจัดแสดงของศิลปินชื่อดังเช่น เอิ้นขวัญ วรัญญา ด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก ในช่วงก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองที่จังหวัดเชียงใหม่.

Comments

comments