ร้อนเกิน 40-42 องศา ลำน้ำแจ่มกม. 9 ผ่อนคลายร้อนได้ดีคนแห่ลงแช่เล่นน้ำสะอาดใส่กิ๊ก (มีคลิป)

Share This:

อากาศร้อนทะลุเกิน 41-42 องศา ลำน้ำแม่แจ่มกม. 9 คนหลยพันแห่เล่นน้ำเช่นเดียวในแม่น้ำปิง สภาพอากาศที่ร้อนจัดแหล่งน้ำตามะรรมชาติได้
รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่อำเภอฮอดทะลุถึง 42 องศา นักท่องเที่ยวและชาวบ้านหลายพันลงแช่น้ำในแม่น้ำแจ่ม ที่มีความใสสะอาด ปลอดภัย มีทราบตลอดลำน้ำให้ เล่่นแช่น้ำสนุกสนานโดยเฉพาะเด็กๆ เพราะลกสุดไม่เกิน 20 เซนติเมตร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ห้วย 2-3 วันชาววัดได้ถึง 41-42 ในช่วงบ่ายทำให้ลำน้ำ แม่แจ่จุดพักผ่อนกิโลเมตรที่ 9 เป็นจุดผ่อนปรนให้พ่อค้าแม่ค้ามาทำเพิงนั่งเล่นแช่น้ำชั่วคราวได้ ซึ่งมีกว่า 20 รายที่มาเปิดให้บริการตลอดช่วง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของอุทยาน แห่งชาติออบหลวง เจ้าของในพื้นที่เข้ามาดูแลอำนวยคความสะดวกรมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนไปมากว่าา 5-6 พันคน โดยเฉพาะช่วงวัน หยุดจนทำให้ไม่มีที่จอดรถต้องนำไปจอดริมถนนทั้งสองฝั่งสายฮอด-แม่สะเรียง กม. 9- 10

อย่างไรก็ตามน้ำแม่แจ่มที่ไหลผ่านช่วงดังกล่าวยังใสสะอาด ทำให้นักท่องเที่ยวพากันทั้งมาแบบครอบครัว มาเป็นกลุ่มเพื่อน แบบคู่รัก เพื่อมาผ่อนคลายความร้อนด้วย การลงไปแช่น้ำเดินเล่นในแม่น้ำแจ่มได้อย่างสบายโดยไม่อันตรายจากสภาพน้ำลึกเพราะจะมีทรายตอลดลำน้ำจะเห็นเป็นเนินสามารถเดินเล่นไปมาได้อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งลำน้ำแม่แจ่มยังมีวามใสสะอาดไม่มีการเจือปนของน้ำเสียต่างๆ เพราะไหลผ่านจากอำเภอแม่แจ่มป่าลงมาก่อนจะไปสบทบลำน้ำแม่ปิงที่อำเภอดอย เต่าเพื่อไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล นับเป็นอีกหนึ่งต้นน้ำที่ตอลดลำน้ำใสสะอาดของสายน้ำที่ยังไม่ถูกบุกรุก ความสูงของลำน้ำไม่เกิน 20 เซนติเมตรที่ลึกสุด

ส่วนที่น้ำแม่ปิงช่วงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดพูนก็เป็นอีกหนึ่งจุดแหล่งพักผ่อนมีแพในแม่น้ำปิงเกิดขึ้นเพื่อให้เป้นที่กผ่อน คลายความร้อนเพราะสภาพอาอาศสองฝั่งนี้ก็ทะลุเกิน 40 องศาเซลเซียส บรราดชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพากันไปใช้บริการจำนวนมากหลายพันคนเช่นกัน

Comments

comments