ผีหหม้อนึ่งอีกหนึ่งความเชื่อของชาวไทลื้อที่เหลือเพียงรายเดียว ที่บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่(มีคลิป)

Share This:

ผู้สื่อข่าวพาไปที่บ้าน 100 หมู่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เฮืนผีหม้อนึ่ง แม่กาญจนา ทัพผดุง ได้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 2 ปี ปัจจุบันมีนางศิริพร บุญเรืองยา อายุ 51 ปี เป็นผู้สืบทอดความเชื่อของผีหม้อนึ่ง เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวไทลื้อ ที่สืบทอดกันหลายร้อยปี ซึ่งชาวไทลื้อที่ได้อพยพจากเมืองสิบสองปั่นมามาเม่อวันที่ 3 เมษายน 1932 ได้อาศัยอยู่มาจนถึงปัจจุบัน แต่ความเชื่อเรื่องผีหม้อนึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือเพียงเฮือนยายหอม นี้เพียงหลังเดียวที่จะให้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้มาสอบถามเฉพาะอาการเจ็บป่วยและวิธีแก้ หลายคนก็หลาจากอาหารเจ็บป่วยบรรเทาลงไปทำให้ผู้ที่ทราบข่าวจากหมู่บ้านอื่นๆ ที่ไม่ใช้ชาวไทลื้อเป็นคนพื้นเมือง ที่มีความเชื่อของคนล้านนา ก็จะเดินทางมาสอบถามกับผีหม้อนึ่งแห่งนี้

ส่วนผีหม้อนึ่ง ใช้หม้อนึ่งข้าว หรือไหนึ่งข้าว แล้วนำผ้ามัดสวมทำเป็นลักษณะเหมือนคนใช้ไม้เพื่อให้มีแขน ส่วนการสอบถามใช้กระด้งข้าวสาร 2 ลิตร สวยดอกไม้ธูปเทียน 8 สวย แล้วนำมาทำกรรมวิธีบอกกล่าวพ่อปู่แม่ปู่ก็ขึ้นอยู่ว่าผีหม้อนึ่งจะเป็นใคร ส่วนที่เฮือนยายหอมเป็นพ่อปู่ ที่จะมาบอกกล่าวให้กับญาติที่จะต้องนำเสื้อ พร้อมเงินค้าครู 45 บาท หรือ ข้าวสาร 2 ลิตร เงิน 5 บาท ดอกไม้ธูปเทียน หมากพลู 4 สวย และเสื้อคนป่วยมาสอบถามพ่อปู่ก็จะตอบโดยการใช้แขนหม้อนึ่งขีดเขียนลงไปในกระด้งซึ่งมีข้าวสารเป็นรูปต่าง ๆ เมื่อชาวบ้านที่เดินทางมาขอให้ผีหม้อนึ่งช่วยทราบถึงสาเหตุแล้วก็จะกลับไปแก้ไขตามที่ผีหม้อนึ่งบอกไว้ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเริ่มจะเรือนหายไปกับกลาลเวลาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ที่ใช้การรักษาผ่านแพทย์แผนปัจจุบัน มากกว่าความเชื่อเรื่องผีในอดีต ซึ่งที่นี้จะทำพิธีกรรมเฉพาะสอบถามเรื่องคนเจ็บป่วยเท่านั้น

สามารถติดสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 089 – 8542406 นางศิริพร บุญเรืองยา เป็นผู้สืบทอดจากแม่จันหอมเหลือเพียงคนเดียวในหมู่บ้าน

Comments

comments