คู่รักต้องไปคล้องใจสะพานแขวนแฝดใกล้แล้วเสร็จแห่งแรกของเชียงใหม่กลางเขื่อนแม่กวง (มีคลิป)

Share This:

ที่นี้รอคนรักคู่รักควงคู่มาคล้องในกลางสะพานแขวนแฝดใกล้แล้วเสร็จแห่งแรกของเชียงใหม่กลางเขื่อนแม่กวงนักท่องเที่ยวแห่ชมยิ่งยามเย็นงดงามยิ่งหนัก

ผู้สื่อข่าวพาไปเที่ยวชมสะพานแขวนฝาแฝด สะพานแขวนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งกลางเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมมีสะพานแขวนเพียง 1 สะพาน เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาเชื่อมช่องแคบระหว่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กับบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกตัดขาดมานานหลายสิบปี ให้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรจากทางเรือได้เดินทางโดยรถได้สะดวกขึ้น เพราะหากไม่ใช้บริการทางเรือ ต้องใช้ทางถนนที่สายพร้ามเพื่อเดินทางมาทำธุรกรรม ติดต่อราชการ ทำงานที่อำเภอดอยสะเก็ด หรือเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงใหม่ได้ใกล้ขึ้น

หลังจากสะพานแขวนแรกสร้างเสร็จกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอำเภอดอยสะเก็ด และจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวพากันมาถ่ายภาพเซลหี่อย่างไม่ขาดสาย แต่หลังจากมีการสร้างสะพานคู่ขนานเพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก กลายเป็นสะพานแจวนฝาแฝดคู่แรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเชื่อมตัวต่อวางแผนแหล็ก เชื่อมราวเหล็กป้องกัน แต่มีนักท่องเที่ยวพากันเดินทางไปเที่ยวชมจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดทำให้เริ่มมีร้านค้าร้านอาหารมาให้บริการ แต่ที่หลายคนโดยเฉพาะคู่รักเก่าคู่รักใหม่ นำกุญแจมาล๊อคไว้ที่กลางสะพานเพื่อแสดงถึงความรักที่มั่นคงยั่งยืน เป็นกุญแจคล้องใจลีอคไว้เป็นที่ระลึกของสะพาแขวนแห่งรัก โดยเฉพาะช่วงเย็นตะวันใกล้จะลับจากขอบฟ้าแสงสะท้อนจากน้ำแสงตะวันจะลับจากตัวสะพานจะงดงามอย่างมาก หากได้ถ่ายภาพเซลฟี่กับคู่รักแล้วจะยิ่งทำให้สวยงาม

Comments

comments