เสียงเพลงจากกลองดินชุดแรกใช้การตีกลองจากธรรมะสู่เสียงเพลงคงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา (มีคลิป)

Share This:

อีกหนึ่งของการตีกลองจากดิน ได้เสียงเพลงสุดแสนไพเราะเป็นอย่างมาก ที่ผู้ตีต้องใช้ทักษะจากธรรมะมาใช้ตีเสียงประสานกัน ที่กลองดิน ริมหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ่อครูมงคล เสียงธารี ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมลูกศิษย์ กำลังดชว์เสียงกลองดินที่ถูกตีขึ้นโดยใช้ธรรมะเข้ามาเป็นทำนองออกเสียงกลองที่ถูกฝั่งไว้ในดินของกลองแต่ละใบที่แตกต่างกันสามารถประสานเสียงเป็นเสียงดนตรีจากกลองดินได้อย่างลงตัว

พ่อครูมงคล กล่าวว่าการตีกลองดินนี้ ต้องใช้ธรรมะของศาสนาพุทธใช้จิตวิญยาณคิดดีทำดีเข้ามาซึ่งผู้ตีแต่ละคนจะมีเสียงเฉพาะมีทักษะการตีกแตกต่างกัน ของท่วงทำนองแตกต่างกัน จากการตีกลองอยู่แล้ว จะส่งจังหวะ นำเสียง ในแต่ละช่วงออกมาให้ได้ยินอย่างลงตัว แต่ก็ต้องมีการฝึกซ้อมเช่นกัน เพราะชุดตักลองนี้จะมากันคนละที่อย่างนายศุภโชค บุญสร้าง จากจังหวัดอุบลราชธานี นายทรรศนะ ภาคอัมพร จากวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ และลูกศิษย์ จากที่ต่างๆ จะมาแลกเปลี่ยนกันของการตีกลอง ก่อนจะมารวมตัวกันในการทำกลองดินขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ แต่หลายที่ก็มีแต่ของเชียงใหม่จะเน้นเป็นเสียงดนตรีพื้นบ้านล้านนาเป็นหลัก แต่ในประเทศไทยก็มีหลายที่ ร่วมไปถึงต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามกลองดินชุดนี้นับเป็นชุดแรกที่สร้างขึ้นมาจากทักษะ เพื่อให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย ในช่วงเทศกาลต่างๆ แต่กลองดินจะต้องฝังลงในดินแต่เนื่องกองดินที่มีไม่สมบูรณ์มากหนักทำให้ต้องประยุกต์กลองขึ้นมาช่วย โดยการตีกลองดินที่สำคัญต้องมีธรรมะเป็นหลัก มีทักษะการตีกลองร่วมด้วย ส่วนท่วงทำนอง เพลงต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมเพื่อให้เสียงกลองจังหวะออกมาแก่ผู้ฟังแต่คงเอกลักษณือัตลักษณ์ความเป็นล้านนา หากทุกคนได้มาฟังเสียงจริงการตีจริงๆ แล้วชื่นชอบศิลปะการตีกลองแบบนี้

Comments

comments