วันนี้ที่รอคอยมา 26 ปีประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้มีดอยสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ(มีคลิป)

Share This:

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดอุทยานแห่งชาติแม่ตไคร้ ลำดับที่ 131 อุทยานล่าสุดที่รอคอยมาถึง 26 ปี เป็นพื้นที่มีวามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีดอยลังกาหลวงสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดให้รองรับจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดป้ายและที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายอโนทัย เพียรคงชล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอดอยสะเก็ด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง และชาวบ้านในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจหลักที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 73 ล้านไร่ มีอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 44.5 ล้านไร่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการ ดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ และประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งนับเป็น อุทยานแห่งชาติล่าสุดลำดับที่ 131 ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ น้ำตกแม่ตะไคร้ ดอยลังกาหลวงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2 พันเมตร มีความเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และผาน้ำลอด ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นเพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและ รื่นรมย์ของประชาชน จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งใช้เวลาในการประกาศถึง 26 ปี ทั้งนี้จะได้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญทางะรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมีการรองรับจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นป่า ส่วนพื้นที่ของประชาชนได้กันออกไปเพื่อไม่ให้เกิดผล กระทบจากการเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หลังจากนี้จะไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยกำหนด เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติมี 3 ประการ คือ 1. เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ คือ ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ 2. เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองธรรมชาติกลางแจ้ง เหมาะเป็นที่ศึกษาของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป และ3. เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวย งามเหมาะกับการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสุข ทั้งทางกายและทางจิตใจแก่ผู้เข้าไปเที่ยวชม

Comments

comments