ขนส่งเชียงใหม่เตือนอย่างหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพทั้งไทยและจีนหลอกขายใบขับขี่ปลอม (มีคลิป)

Share This:

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกไปตามโลโซลเซียลแล้ว มีการแอบอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาติขับขี่รถได้ดยไม่ได้ต้องเดินทางไปสอบจะเสียค่าใช้จ่าย รายละ 3 – 5 พันบาท และนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ถูกกลุ่มชาวจีนด้วยกันหลอกทำใบอนุญาติขับขี่ปลอมให้รายละหลักหมื่นบาท ซึ่งขอย้ำว่าการขอทำใบอนุญาติขับขี่ต้องมาดำเนินการตมขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้านต้องถ่ายรูปจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น


ซึ่งผู้เข้าขอการทำใบอนุญาติขับขี่ ต้องมากรอกเอกสาร เข้ารับการอบรม ทำข้อสอบ สอบภาคปฎิบัติ ทดสอบสายตา ถ่ายรูปผ่านเจ้าหน้าที่และการชำระเงินค่าทำเนียบจะมีใบเสร็จจากกรมการขนส่งเท่านั้น ซึ่งจะถือว่าผ่านกระบวนการสอบที่ถูกต้อง หากผู้ที่ใบขับขี่ปลอมซึ่งไม่สามารถต่อใหม่ได้แล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายของการปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีโทษปรับและจำคุก

อย่างไรก็ตามทางขนส่งเชียงใหม่ได้ประสานกับสาถนกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำแผ่นป้ายแนะนำพร้อมให้ตำแนะนำนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคน ทราบถึงกฎหมายและขั้นตอนที่จะมาขอรับทำใบอนุญาติขับขี่รถในประเทศ ที่ต้องทำตามขั้นตอนของไทยทุกอย่าง โดยอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีดชาวจีนด้วยกันที่หลอกทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากและมีควมผิดตามกฎหมายของไทย โดยที่ผ่านมานักทท่องเที่ยวชาวจีนก็มาขอสอบทั้งผ่านและไม่ผ่าน แต่บางคนสามรถสอบผ่านได้คะแนนเต็ม 100 ซึ่งมีการศึกษาเรียนรู้การขับขี่รถในประเทศไทย และการสอบก็มีภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาขอรับการสอบไว้เพื่อสะดวกในการสอบ หากพบผู้ที่หลอกลวงแอบอ้างต่างๆ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกรณีของชาวจีนก็ได้มีการตรวจสอบสืบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเช่นกัน

ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ยังคึกคักเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนมาขอทำใบอนุญาติขับขี่รถมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งต้องมาเข้าคิวรอเป็นแถวยาวหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ มีการกวดขันวินัยจราจรหลายจุดทำให้หลายคนที่ขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาติขับขี่มาขอรับทำใบอนุญาติขับขี่รถเป็นจำนวนมาก

Comments

comments