ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามปัญหาการให้บริการความปลอดภัยและออกใบอนุญาตขับขี่แก่นักท่องเที่ยว (มีคลิป)

Share This:

หลังจากที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตรวจพบว่าได้มีใบ ขับขี่ปลอม แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจากการตรวจสอบพบว่า ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบเป็นจำนวนมาก และจากข้อมูลยังพบว่า กลุ่ม มิจฉาชีพจะรับทำใบขับขี่ปลอมให้กับคนไทยในราคาใบละ2,000-5,000 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนจะมีการจำหน่ายในราคา ใบละ 20,000 บาท สร้างความ เสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สถาน กางสุลใหย่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการมิจฉาชีพปลอมใบอนุญาติขับขี่ปลอมหลอกขายให้กับประชาชนของไทยและนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยในเบื้องต้นทาง สำนักงานขนส่งได้มีการเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการสอบเพื่อขออนุญาตใบขับขี่ ส่วนในเรื่องของปัญหาการปลอมแปลงใบขับขี่นั้น ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามได้หารือว่ากทำให้ลดปัญหาการซื้อใบขับขี่ปลอมจากกลุ่มมิจฉาชีพลงไปได้ หากมีการรับรองระหว่างทางการไทยและจีนของใบอนุญาติขับขี่รถของสอง ประเทศารถึงความร่วมมือใช้ใบอนุญาติขับขี่รถหว่างไทยและจีน ทำให้กระบงนการของใบอนุญาติขับขี่ดีขึ้น พร้อมให้มีการจัดทำหลักสูตรการสอบใบขับขี่ของชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ควรจะเสริมจัดหาอาสาสมัครล่ามภาษาจีนเข้ามาช่วยเหลือในการมาขอสอบใบอนุญาติขับขี่ของไทย

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศจีนการทำใบขับขี่ถือว่าทำยาก และต้องเก่งจริงๆรัฐบาล จีนจึงจะออกใบขับขี่ให้ ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจ.เชียงใหม่ในช่วง 2 ปี มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยว จ.เชียงใหม่ปีละ 2 ล้านคน และในปีต่อไปคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก 5 แสนคน และยังเชื่อมั่นอีกว่าทุกๆปีนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มปีละ 5 แสนคนต่อเนื่อง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวให้ประชาชนจีนได้รับทราบถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นรัฐบาลจีนได้ทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้ามาใช้บริการต่างๆในประเทศไทย และรวมถึงการใช้บริการรถเช่าชนิดต่างๆก็บอกเตือนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แจกแผ่นพับตามสถานที่สำคัญต่างๆและที่สนามบินต่างๆทั่วประเทศจีนด้วย และผลการ สำรวจนักท่องเที่ยวจีนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า นักท่องเที่ยวจีนประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยลดลงตามลำดับถือว่าน่าประทับใจ แต่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตน ในฐานะรัฐบาลจีน ขอเสนอให้ทำ MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในการใช้มาตราฐานเดียวกันในการออกใบอนุญาติขับขี่ และใช้มาตราการจับกุมให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันนั้นจะได้หรือไม่ ขอให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศหารือและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปต่อไป

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ขนส่งเชียงใหม่ ได้มีการตรวจพบประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่ บางรายได้มีการนำใบขับขี่ ปลอม มาทำการต่อใบอนุญาตขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง โดยล่าสุดได้มีการตรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีน ตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มี การตรวจสอบจับกุมแก๊งค์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อยากฝากเตือนไปยังประชาชน ไม่ควรจะทำการว่าจ้างกลุ่มมิจฉาชีพในการทำใบขับขี่ ซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ท่านจะมีความผิดในฐานเจตนาปลอมแปลงเอกสารทางราชการ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Comments

comments