โรงพักเก่าห้องขังสวยที่สุดในประเทศไทยอายุกว่าร้อยปีทำด้วยไม้ยังคงสมบูรณ์อนุรักษ์ไว้ให้ได้ชม(มีคลิป)

Share This:

เป็นโรงพักไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ยังคงสมบูรณ์สวยงามของสถานีตำรวจชุมชนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับขนานนามว่าเป็นห้องขังเก่าที่สวยที่สุดของประเทศ

ผู้สื่อข่าวพาไปชมสถานีตำรวจชุมชนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโรงพักเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลอนุรักษ์ไว้ในสภาพเดิม ที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่ทำด้วยไม้ยก 2 ชั้น เป็นโรงพักขนาดเล็กที่ไว้ควบคุมผู้ต้องหารับแจ้งเหตุต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ในอดีตแต่เนื่องจากกาลเวลาตัวโรงพักทำจากไม้ ก็ผุพังไปตามกาลเวลาได้มีการซ่อมแซมคงสภาพของตัวโรงพักไว้ ซึ่งจะเห็นสภาพของปลวกมากัดกินตัวไม้เสาไม้ แต่ที่บันไดทางขึ้นยังเป็นไม้เก่าดังเดิม จนทำให้หลายคนว่าเป็นโรงพักเก่าแก่มีห้องขังสวยที่สุดในประเทศไทย ที่ยังรักษาห้องขังไว้ซึ่งด้านล่างก็มีการนำเหล็กมาทำเป็นกรงไว้ที่ใต้พื้นไม้เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องหาก่อนจะส่งไปยังสภ.สะเมิง ที่อยู่จากตำบลบ่อแก้ว ห่างจากตัวอำเภอสะเมิง 20 กว่ากิโลเมตร โรงพักแห่งนี้มีมาตั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนมาถึงปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตามตำบลบ่อแก้วแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของแหล่งผลิตปลูกสตรอเบอรี่แปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาจำนวนมากเพราะสามารถเดินทางไปยังอำเภอกัลยาณิวัฒนา และต่อไปยังอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน

Comments

comments