สะพานคู่แห่งรัก “กลางเขื่อนแม่กวงสร้างเสร็จแล้ว” อย่างงดงามแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ สะพานแขวนคู่แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมมีสะพานแขวนเพียง 1 สะพาน เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาเชื่อมช่องแคบระหว่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กับบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกตัดขาดมานานหลายสิบปี ให้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรจากทางเรือได้เดินทางโดยรถได้สะดวกขึ้นหลายคนได้ขนานนามกันว่าเป็น”สะพานคู่แห่งรัก”

หลายคู่ที่มาแสดงความรักอย่างยั่งยืนจะจูงมือกันเดินมานำกุญแจมาคล้องล๊อคไว้ด้วยกันแล้วโยนลูกกุญแจทิ้งเพื่อแสดงความรักที่มีต่อกัน ซึ่งสะพานได้เชื่อมต่อกันสามารถเดินผ่านไปมาได้ ซึ่งเปิดให้ฉพาะรถขนาดเล็กวิ่งผ่านไปมาได้เท่านั้น แต่ชื่อจริงของสะพานนี้สะพานเชื่อมใจ เป็นอีกแลนด์มาร์คเก่าที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่จนทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวคู่รักหนุ่มสาว จะนิยมมาโดยเฉพาะช่วงเย็นของแต่ละวันจะได้ชมความสวยงามของแสงตะวันที่จะลับขอบฟ้า ก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าไปเปิดร้ายขายอาหารขายเครื่องดื่มค่อยให้บริการ

ขอบคุณภาพ ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

Comments

comments