ประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงสวยที่สุดในประเทศไทยทรงล้านนาวิวงามดอยอินทนนท์ช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า (มีคลิป)

Share This:

ผู้สื่อข่าวพาไปชมความสวยงามของประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงที่อยู่ระหว่าง 2 จังหวัด ของประตูระบายน้ำวังปาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ และตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความยาวเพียง 130 เมตร ที่มีการสร้างตัวอาคารแตกต่างจาก 3 ประตูระบายทั้งประตูระบายน้ำป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประตูระบายน้ำดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ และประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง ตัวอาคารควบคุมประตูระบายน้ำสร้างสถาปัตยกรรมแบบล้านนา นับว่ามีความสวยงามโดยเฉพาะวิวที่มองเห็นดอยอินทนนท์ได้อย่างชัดเจน จนทำให้หลายคนพูดกันว่าเป็นประตูระบายน้ำที่สวยที่สุดของประเทศไทย

โดยเฉพาะช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าพ้นจากดอยอินทนนท์จะงดงามมีบรรดาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพากันมาทั้งออกกำลัง มาถ่ายภาพเซลฟี่จุดนี้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นมาของอำเภอจอมทอง ซึ่งบริเวณฝั่งอำเภอจอมทอง จะเป็นแหล่งขายปลาสดปลาแห้งจากแม่น้ำปิงมาจำหน่ายทุกวัน และมีร้านอาหารลาบปลาเพี้ยมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งอำเภอจอมทอง จนทำให้นกท่องเที่ยวไม่วาคนไทยและต่างประเทศเดินทางมาแล้วต้องแวะรับประทานเพราะถือว่าจะถึงอำเภอจอมทองพร้อมเซลฟี่ตัวประตูระบายน้ำวังปานแห่งนี้

ด้านนายสุพัฒน์ บุตรคำ นายช่างชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าการออกแบบของประตูระบายน้ำแห่งนี้นำสถาปัตยกรรมแบบล้านนาของจังหวัดลำพูน มาตกแต่งที่มีควาามสวยงามซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของออกแบบเช่นนี้ ซึ่งได้รับนโยบายจากอธิบดีกรมชลประทานที่ต้องการให้ประตูระบายน้ำแห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป้นที่พักผ่อนมีพื้นที่ใช้สอยของชาวบ้านทั้งสองฝั่งเพราะเป็นแห่งเดียวที่มีชุมชนสองฝั่งที่ใกล้ชิดกันเพียง 130 เมตรจากช่วงห่างของแม่น้ำปิงจุดนี้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์ในการมาเดิน วิ่ง และปั้นจักรยาน เพื่อออกกำลังได้

Comments

comments