ชลประทานเชียงใหม่พร้อมรับมืออุทกภัยโชว์ประตูระบายน้ำแม่น้ำปิงได้สูงสุด 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาที(มีคลิป)

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่เผยความพร้อมประตูระบายน้ำแมน้ำปิง 4 แห่ง 7 ฝายพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำหลากมีศักยภาพการระบายน้ำตั้งแต่ต้นไปจนถึงประตูสุดท้ายได้สูงสุด 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาทีช่วยป้องกันและบรรเทาอุกทภัยของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ตลอดระยะเส้นทาง 200 กว่ากิโลเมตร

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิง ในช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักจากลำน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงประตูระบายน้ำ 4 แห่งได้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมในการระบายรองรับน้ำโดยตัวสำคัญอยู่ที่ประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามรถระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากปี 54 เจออุทกภัยหนักสามารถระบายได้ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญการป้องกันพื้นเขตเมืองเกิดน้ำท่วมและรักาาระบบนิเวศของแม่น้ำปิงตอนบน

ส่วนปะตูระบายสุดท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะต้องรองรับน้ำทั้ง 2 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีลำน้ำสำคัญทั้งน้ำปิงตอนบน น้ำแม่แตง น้ำแม่กวง ลำน้ำลี้ ลำน้ำแม่ขาน และลำน้ำแม่กลาง มีความสามารถระบายน้ำได้ 1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนจะระบายไปยังเขื่อนภูมิพล ซึ่งจะช่วยเหลือทั้ง 2 จังหวัดที่มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรในการบรรเทาการเกิดอุทภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงยังเน้นการรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำสามารถควบคุมได้ ซึ่งระดับน้ำ ใน 4 ประตูและ 7 ฝาย ได้พร่องน้ำไว้รองรับปริมาณน้ำฝนและกรณีเกิดพายุเข้า ซึ่งในขณะนี้อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แจ้งเตือนในห้วงระยะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจะเกิดฝนตกหนัก

อย่างไรก็ตามดำนินการรป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ในปี 2561 จึงต้องสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ และสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1.ขั้นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 2.การจัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเพื่อ 3.การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่ น้ำคาดการณ์การเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ และ4.การแจ้งเตือนภัย โดยตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัยแจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนรวมถึงประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะเรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำพร้อมให้การสนับสนุน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะ Single Command

Comments

comments