ปภ.เชียงใหม่เผยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมดูแลประชาชนช่วงต้นฤดูฝนมากโดยเฉพาะอำเภออมก๋อย(มีคลิป)

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดชุดปฎิบัติการส่วนหน้าของทหารพัฒนา ปภ.และอบจ. นำเครื่องจักรและกำลังพลไว้เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือสนับสนุนตามคำร้องขอได้ทันที โดยให้ทุก 25 อำเภอนำบทเรียนจากการฝึกซ้อมแผนการสั่งการตามบทบาทและหน้าที่เข้ามาใช้ ประเมินและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำแม่ตื่นเริ่มเพิ่มมากขึ้น จากการประสานไปยังทางอำเภอพบว่าส่วนใหญ่ความเสียหายจะเกิดจากถนนและพื้นที่ทางการ เกษตร บ้านเรือนของประชาชนยังไม่พบได้รับผลกระทบ ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มได้มีการสำรวจและจัดพืนที่รองรับโดยให้พื้นที่เฝ้าติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงมีการประสานร่วมกับทางจังหวัดที่จะส่งข้อมูลข่าวให้ตรงกันแจ้งเตือนต่อประชาชน

อย่างไรก็ตามในพื้นที่อมก๋อย ส่วนท้องถิ่นและอำเภอยังมีขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยมีการตั้งหน่วยงานหลักชุดปฏิบัติการส่วนหน้าป้องันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอฮอด ทั้งหน่วยทหารพัฒนา ปภ.เชียงใหม่สาขาฮอด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้สนับสนุนเข้าช่วย เหลือหากมีการร้องขอได้ทันที เบื้องต้นขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางภาครัฐ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการซ้อมแผนการสั่งการของ 25 อำเภอ ไปทำให้มีการตื่นตัวเข้าใจบทบาทและหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาและประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้น ส่วนปริมาณน้ำฝนบ้านขุดหาด หมู่ที่ 15 ตำบลยางเปียง อำเภออม ก๋อย วัดได้ 72 มม.

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนและบังคลาเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงตลอดระยะกลางถึงปลายสัปดาห์นี้ข้อควรระวัง : ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือด้านตะวันตกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่ จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย มีเมฆมาก โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค

Comments

comments