อีกหนึ่งวัดที่คนไทยรู้จักน้อยแวะเที่ยวสักการะแต่ต่างชาติรู้จักดีวัดผาลาดอายุกว่า 500 ปีบนดอยสุเทพ (มีคลิป)

Share This:

อีกความงดงามธรรมชาติและน้ำตกและวิวตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งวัดบนดอยสุเทพที่นักท่องเที่ยวคนไทยจะแวะเที่ยวชมน้อยเพราะมักจะมุ่งไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ แต่พบนักท่องเที่ยวชาติมาเที่ยวทุกวันมีธรรมชาติที่งดงาม ความเก่าแก่อพระเจ้าริมน้ำตกผาลาด บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารโบราณศิลปะไทลื้อ และพระเจดีย์

ผู้สื่อข่าวพาไปเที่ยววัดผาลาด หรือชื่ออย่างเป็นทาง วัดสกทาคามี อยู่บยดอยสุเทพ-ปุย เดินทางขึ้นไปประมาณ 5 -6 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขาวมือเลี้ยวซ้ายลงไปอีกราวประมาณ 200 -300 เมตร เป็นถนนดีลาดปูน ก็จะถึงตัววัด ซึ่งมีที่จอดไม่มากหนักรองรับ วัดผาลาด ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 1 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติพอสังเขปวัดดังกล่าวสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายเพื่อหาสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุก่อจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งปัจจุบันวัดผาลาดมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ประกอบด้วย หอพระเจ้าริมน้ำตกผาลาด บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารโบราณศิลปะไทลื้อ และพระเจดีย์ อยู่ระหว่างการบูรณะเนื่องจากมีความทรุดโทรมตามกาลเวลา มีอายุกว่า 500 ปี ซึ่งแต่ก่อนได้ถูกปล่อยรกร้างมานานจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2505 หลวงพ่อสวัสดิ์ สุขกาโม ได้จาริกมาปฏิบัติธรรมยังวัดผาลาด ต่อมาก็อยู่ในความดูแลของวัดพระธาตุดอยสุเทพ และก็ปล่อยให้รกร้าง กระทั่ง วันที่ 2 มีนาคม 2538 จึงได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ปัจจุบันมีพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) เป็นเจ้าอาวาสและได้ทำการบูรณะวัดขึ้นใหม่ กรมศิลป์ได้มาบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2544 และทำการบูรณะต่อตั้งแต่พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามวัดผาลาด เป็นอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวคนไทยมักจะไม่รู้จักแวะเที่ยวชมมากหนัก จะผ่านเดินทางไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ กลายเป็นวัดผ่านของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะรู้จักเข้ามาเที่ยวตลอดทั้งวันที่จะมีรถนำเที่ยวพาเข้ามา ซึ่งภายในวัดมีความเป็นธรรมชาติ ของพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีศาลาที่ปฎิบัติธรรมอย่างเงียบสงบ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีน้ำตกสวยงามตามชื่อวัดเป็นผาลาดหินยาวทอดตัวลงไป มีจุดยืนถ่าายภาพชมวิวเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้อีกหนึ่งจุด ซึ่งมีประวัติอันยาวนานคู่กับเมืองเชียงใหม่ ที่สำคัญ หากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแล้วต้องไม่พลาดก่อนไปวัดพรธาตุดอยสุเทพต้องแวะสักการะชมศถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุยาวกว่า 500 ปี

Comments

comments