ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งหลังเก่าอายุ 100 ปีสร้างจากไม้สักทั้งหลังจัดทำหอศิลป์เคยถ่ายหนังปี 2523 (มีคลิป)

Share This:

ชมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนมีเก่าแก่อายุครบ 100 ปีทำด้วยไม้สักทั้งหลังจัดเป็นหอศิลป์ จัดนิทรรศการภาพในหลวงร. 9 เสด็จเมื่อปี 2501 พร้อม นำ อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่ดิน ชุดถ่ายบัตรประชาชนเก่าแก่จัดแสดง และสิ่งของเก่าโบราณที่ชาวบ้านใช้าจัดแดสงและจุดท่องเที่ยวเก่าแก่สำคัญ ห้องชมวิถิทัศน์ใช้โต๊ะเก้าอี้แบบนักเรียนทำ ด้วยไม้เพื่อใช้นั่งชม ซึ่งเคยใช้ถ่ายภาพยนต์เรื่องนายอำเภอคนใหม่ เมื่อปี 2523

ผู้สื่อข่าวพาไปที่ทำการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีที่ว่าการเก่าแก่อยู่ด้านหลังที่ว่าการหลังใหม่ ที่มีความเก่าแก่อายุครบ 100 ปี 2561 ได้ถูกซ่อมแซ่มปรับปรุงเพื่อจัด เป็นหอศิลป์ 100 ปีให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมศึกษาความเก่าอุปกรณ์การทำงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่อำเภอในอดีต จากทำเนียบมีนายอำเภอคนแรกนายสีห์ ปล่องทอง 14 กรกฎาคม 2466 – 1 เมษายน 2051 และคนล่าสุดนายสมาน กองแก้ว รับตำแหน่งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560 ตามประวัติอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นกิ่งอำเภอบ้านโฮ่งขึ้นกับอำเภอ ปากบ่อง หรืออำเภอป่าซาง ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2460 ก่อนจะได้รับการยกฐานเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2499 จนถึงปัจจุบันอายุครบ 100 ปีในปีนี้

หลังจากเปลี่ยนอาคารที่ทำการหลังใหม่ ก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการหลังเดิม ซึ่งทำมาจากไม้สักทั้งหลัง จะมีนกและผึ้งหลวงมาทำรังอยู่ด้าานหน้าและด้านหลัง มีการจัดแบ่งไว้ 8 ส่วน โดยส่วนที่แรก รอบพระบาทยาตรายังจารึก บอกเล่าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. และสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จทรงเยี่ยราษฎรอำเภอบ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2501 ภาพทรงประทับ ณ พลับพลาอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนที่ 2 อำเภอบ้านโฮ่ง น้อมสำนึกทุกสมัย มีประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนที่ 3.อาคารเด่นด้วยภักดีที่ภูมิใจ ข้อมูลความโดดเด่นของอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าสร้างด้วยไม้สัก ซึ่งเคยเสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่องนายอำเภอคนใหม่ เมื่อปี 2523 โดยมีสมบัติ เมทะนี ,สรพงษ์ ชาตรี และจารุณี สุขสวัสดิ์ แสดงนำ

ส่วนที่ 4.จดหมายเหตุเกรียงไกรกาลเวลา เป็นส่วนที่รวบรวมเอกสารและครุภัณฑ์การทำงานด้านต่างๆ ในอดีต ส่วนที่ 5.สภาวัฒนธรรมนำเนื่อง การนำเสนอเรื่องราวของสภาวัฒนธร รมบ้านโฮ่ง ส่วนที่ 6.ถิ่นเกิดเรื่องเก่าเราค้นหา ส่วนที่ 7.ภิรมย์เลิศนิทัศน์วัฒนาเป็นห้องชมวิถีทัศน์ของอำเภอบ้านโฮ่ง เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว และ ส่วนที่8. ยินดีปรีดาที่มาเยือน จุดแสดงความรู้สึกและข้อเสนอแนะของหอศิลป์ 100 ปี

อย่างไรก็ตามยังมีจุดถ่ายภาพต่างๆ ที่คนรุ่นใหม่อาจไม่มีโอกาสได้ใช้เช่นจุดถ่ายบัตรประชาชนอดีต ห้องทำงานของนายอำเภอ นกยูงยักษ์ จุดที่เคยถ่ายภาพยนต์ในอดีต โดยเฉพาะที่นั่ง โต๊ะ เก้าอี้ ที่เป็นไม้สักเช่นเดียวกับตัวอาคาร ซึ่งด้านหน้าจะพบเห็นรังผึ้งหลวงมาทำรังให้ได้เห็น และนกมาทำรังอยู่ด้านหน้าและหลัง ซึ่งมีนายวศิน จันทร์มา เป็นเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งเป็น คนพิการที่ถูกจ้างงานเข้ามา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 097-2062316

 

Comments

comments