หนึ่งเดียวในเอเซียทางตรงยาวที่สุด 200 ม.สนามแข่งโกคาร์ทสวยที่สุดมองเห็นทั้งสนามทุนคนไทย 100 %(มีคลิป)

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่กำลังจะกลายเป็นเมืองสปอร์ตด้านความเร็วนักธุรกิจหนุ่มรวมลงทุนสร้างสนามแข่งโกคาร์ท ที่มีทางตรงยาวที่สุดในเอเซีย 200 เมตร กว้าง 11 เมตร ตัวอาคารสามารถมองเห็นทั้งหมดของแทร็ก คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 หากแล้วเสร็จจะสวยงามที่สุดในประเทศไทยได้มาตรฐานของไทยและต่อยอดของเอเซียรองรับการแข่งขันนานาชาติ

นายภรัญโรจน์ ธีระอัคราวัชร์ อายุ 31 ปี ผู้จัดการโครงการสนามแข่งรถโกคาร์ท RKK สี่แยกหลุยส์ หรือ แยกต้นเป่าพัฒนา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสนามโกคาร์ทRKK ดำเนิดการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสนามโกคาร์ท แห่งนี้จะแตกต่างจากสนามอื่นที่มีทางตรงยาวที่สุดในเอเซียถึง 200 เมตร มีแทร็กกว่า 11 เมตร ความยาวของสนาม 1,100 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร 1 เมตร หลังจากแล้วเสร็จสมบูรณ์ที่จะมีอาคารเป็นคลัดเฮาท์ ห้องประชุม และห้องนักแข่ง สามารถจุผู้ชมได้ถึง 200 คน โดยผู้ชมจะมองเห็นแทร็กการแข่งขันได้ทั้งสนาม หรือจะมีจุดให้นั่งใกล้ชิดริมสนามได้ สนามจะมีความกว้างตั้งแต่ 9 – 11 เมตร วางงบประมาณไว้ที่ 50 ล้านบาท

โดยการก่อสร้างทั้งหมดมีวิศวะกรชาวต่างชาติร่วมออกแบบ ควบคุมเพื่อให้ได้มาตรฐานของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ร.ย.ส.ท. และยกมาฐานของระดับเอเซีย เพื่อรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งสนามที่จะมีทางตรงยาวที่สุด มีความสวยงามที่สุดของประเทศไทย การลงทุนเป็นของคนไทย 100 % เพราะตนเองและเพื่อนได้ร่วมกันลงทุนซึ่งมีสนามแรกอยู่ที่ทางเข้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล จึงได้มาเปิดสนามสอง เพราะมองถึงศักยภาพของตังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเติบโต 1 -3 ของประเทศ และกีฬาชนิดนี้ยังไม่มีใครดำเนินการอย่างจริงจัง จึงได้เข้ามาจับกีฬาชนิดนี้โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เพราะมีการเดินทางครอบคลุม สะดวก มโดยเแพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางจำนวนมากในแต่ละปีเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมโบราณสถาน และการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทำให้เลือกมาลงทุนที่จัหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามในอนาคดจะมีการแข่งขันทุกรับของประเทศไทย จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกีฬา ซึ่งโกคาร์ทจะเป็นจุดเริ่มต้นของบรรดนักแข่งชื่อเสียงของประเทศไทย ทำให้บรรดาวัยรุ่นชื่นชอบกีฬาความเร็วได้มาใช้สนามที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันระดับอาชีพ นอกจากนี้สนามแห่งนี้ยังจะรองรัการแข่งรถจักรยานยนต์เพื่อให้สิงหืนนักบิดได้เข้ามาขับขี่รองความเร็วแบบปลอดภัย และได้ชื่อเสียงมากกว่าไปขับขี่แข่งขันตามท้องถนนที่เป็นอันตราย ซึ่งกำหนดเปิดในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่จะเปิดรองรับการขับทั่วไป การแข่งขันต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

Comments

comments