ฝีมือชลประทานเชียงใหม่เสี้ยววินาทีแก้วิกฤตน้ำท่วมเมืองครั้งแรกตัดมวลก้อนน้ำอ้อมหน่วงเวลาจนรอดพ้น (มีคลิป)

Share This:

ครั้งแรกใช้การตัดก้อนน้ำเพื่อลดปริมาณช่วยลดมวลน้ำไม่ให้เข้าท่วมเชียงใหม่จนสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งของแนวคิดการบริหารจัดการมวลน้ำก้อนใหญ่ของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทารที่ 1 เชียงใหม่ ป้องกันน้ำเข้าท่วมเมืองเชียงใหม่และอำเภอโดยรอบ เพียงเสี่ยวนาทีใช้การตัดมวลน้ำออกคลองชลประทาน 2 ฝั่งหน่วงการไหล ให้น้ำวิ่งอ้อมเมืองลดมวลน้ำสมทบ สร้างหลุมดักน้ำจนทำให้รอวิกฤตมาได้

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตมวลน้ำจากลำน้ำแม่แตง ที่เป็นตัวแปรที่สำคัญทำให้น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่หรือไม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.ปริมาณน้ำลำน้ำแม่แตงขึ้นสูง 394.63 ลบ.ม.ต่อวินาที ใกล้ถึงจุดวิกฤตที่ 400 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอโดยรอบ จากวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำได้คิดวิธีใช้การตัดน้ำ 3 ช่วง เพื่อลดมวลน้ำก้อนใหญ่ลดลงช่วงแรกตัดน้ำไปยังคลองชลประทานแม่แตงจำนวน 10 ลบ.ม.ต่อวินาที จะเห็นจากกราฟที่มวลน้ำลดลงทันที จังหวะตัดที่สอง ส่งน้ำไปยังคลองส่งน้ำแม่แงัดและแม่แฝก จำนวน 15 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งการผันน้ำจุดนี้ซึ่งคลองนี้ยังรองรับน้ำจากแม่น้ำปิง แต่มีการระบายน้ำทิ้งให้คลองว่าเพื่อรองรับน้ำส่วนตัดนี้ ซึ่งการผันน้ำจุดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนสองฝั่ง

ส่วนจังหวะที่การตัดที่สาม ถือเป็นอีกหนึ่งสำคัญมากการพร่องน้ำในแม่น้ำปิงด้านหน้าไปยังด้านท้ายให้หมด กลายเป็นหลุมที่จะคอยดักน้ำถึง 4 ล้าน ลบ.ม. ทำให้มวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลเข้ามานั้นถูกดักตกลงไป ส่งผลให้มวลน้ำก้อนใหญ่ลดลงไปทันที่ จะเห้นช่วงที่มวลน้ำสูงสุดเหลือเพียง 3.01 เมตร ซึ่งจุดวิกฤติที่ 3.70 เมตร ทำให้ไม่เกิดน้ำล้นตลิ่งขึ้นมา ป้องกันการท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงลงไปได้ ทั้งการทำแบบนี้ได้ต้องให้เหมาะสมกับเวลาโอกาสทันทีเพราะมีเวลาเพียงเสียววินาที ของการตัดสินใจเพราะจะเห็นการตรวจวัดอัตราการไหลเป็นวินาที นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่นำวิธีการนี้มาใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำท่วมเขตเมืองและเขตอำเภอใกล้เคียง แต่มวลน้ำก้อนนี้ก็ยังอยู่แต่ถูกตัดทอนน่วงและให้ไหลอ้อมเมืองแต่ก็ไหลลงแม่น้ำปิงทางทิศใต้ ซึ่งมีประตูระบายน้ำดอยน้อย ประตูน้ำวังปานและประตูน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง ได้ใช้การดักมวลน้ำแบบนี้ไว้เพื่อไม่ให้เกิดน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำปิงทางใต้ก่อนจะไหลลงเขื่อนภูมิพลเต็มจำนวน

 

Comments

comments