รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 61 เพื่อสังคมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (มีคลิป)

Share This:

สื่อสร้างสรรค์สังคมไทยเพื่อให้เยาวชนและสังคมของเรา ได้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย ไม่มีการยั่วยุ ไม่มีความเกลียดชัง ไม่มีความหดหู่ จากเนื้อหาในสื่อ และผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายประจวบ กันธินะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ปี 2561 ภาคเหนือพร้อมมอบรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคเหนือ แก่ผู้ชนะการประกวด 9 ประเภท ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของหลายองค์กร ทั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านสื่อพลเมือง และสื่อมวลชนท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม ชุมชน หน่วยงานรัฐ เพื่อร่วมกันรังสรรค์ แนวคิด แนวทาง พัฒนาความร่วมมือของสื่อและผู้บริโภคในการผลักดันเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้กำลังใจผู้ผลิตสื่อ รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆในงานทั้งการเสวนา เวิร์คช๊อบต่างๆ ที่จะส่งเสริมแนวคิด เนื้อหาและกระบวนการของคนทำงานสื่อให้มากขึ้น มีผู้เข้าร่วมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเด็นท์

อย่างไรก็ตามนับวัน สื่อที่มีอยู่จะมีความหลากหลายในเนื้อหา และคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาก การมีมือถือที่ไฮเทค ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ มีเฟสบุ๊ค ยูทูป ทำให้เรากลายเป็นผู้ผลิตสื่อได้ด้วยการไลฟ์ การแชร์ หรือการโพสต์ข้อความ ยิ่งทำให้พวกเราต้องให้ความสนใจในประเด็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น มิฉะนั้นสื่ออาจสร้างผลกระทบไม่น้อย ทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ก็เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคสื่อในปัจจุบันด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกคน ตลอดจนเยาวชนและสังคมของไทยได้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย ไม่มีการยั่วยุ ไม่มีความเกลียดชัง ไม่มีความหดหู่ จากเนื้อหาในสื่อ และผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Comments

comments