วัน: 27 สิงหาคม 2018

วันเดียว 2 รอบ 2กย.นี้ เชียงใหม่ ซูอควาเรียมโชว์ 4 เงือกแหวกว่ายในอุโมงค์ทะเลบนยอดดอย (มีคลิป)

Share This: เชียงใหม่ ซู อควาเรียมภายในสวนสัตว์เชียงใหม […]
Read More

กำลังจะงามรอบคูเมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ปรับภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำเตรียมพบบัวกระด้ง(มีคลิป)

Share This: เทศบาลนครเชียงใหม่ปลูกบัวเพื่อแก้ไขน้ำเน่าเ […]
Read More