เทศบาลนครเชียงใหม่แก้ไขปัญหาขยะนำเศษผลไม้มาทำปุยอินทรีย์ได้ผลเกินคาดค่า NPK ดีต่อพืช(มีคลิป)

Share This:

เทศบาลนครเชียงใหม่แก้ไขขยะผลไม้ทำปุยอินทรีย์กองขนาดใหญ่สูงกว่า 4 เมตรกว่า 200-300 ตัน พบว่ามะพร้าวเริ่มมีปริมาณมากขึ้นเฉลี่ย 10 ตันต่อวัน รวมไปถึงทุเรียน 2-3 ตัน แต่คุณสมบัติดีทำปุยอินทรีย์ได้ผลดีย่อยสลายเร็ว แต่ปัญหามะพร้าวทำให้ต้องใช้การฝั่งกลบ จัดซื้อเครื่องปั่นมาแยกให้เป็นใยนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันพบที่นอนถูกทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน

ผู้สื่อข่าวพาไปดูการแก้ไขปัญหา ขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาการจัดเก็บในแต่ละวันมีกว่า 300 ตัน ต้องจ้างตันละ 900 บาทเพื่อไปทำการกำจัดฝั่งกลบแล้ว การแก้ไขปัญหาขยะจากผลไม้ในแต่ละวันที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะมะพร้าว ที่มีไม่น้อยกว่า 10 – 15 ตันต่อวัน และทุเรียน 2-3 ตัน ต้องนำมาทำเป้นปุยอินทรย์ อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ ด้านหลังสวนหลวงล้านนา ร.9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กอลของปุยอินทรีย์หลายกองที่เริ่มสูงเท่ากับเสาไฟฟ้าที่ประมาณ 4 เมตร อยู่หลายกองม่ปริมาณ 200 -300 ตันในขณะนี้

ด้านนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยว่าในแต่ละวันขยะที่ผ่านการคัดแยกจำนวน 20 ตัน จากจนำวน 300 กว่าตันเป็นเศษไม้ใบไม้แห้ง และเศษขยะจากผลไม้ จะนำมาทำเป็นปุยอินทรีย์ จะเห็นปริมาณของปุยที่ผลิตได้กองสูงขึนเรื่อยเพราะปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล ในช่วงนี้จะเห้นมีการบริโภคมะพร้าวสดมากขึ้นโดยเฉลี่ย 10 ตันต่อวัน หากเป็นช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวมากก็จะมากตาม อย่างในช่วงทุเรียนที่ออกมาจำนวนมากปริมาณที่เก็บได้สูงสุดถึง 4 ตันกว่าต่อวัน การนำมาผลิตปุยอินทรียของเปลือกทุเรียนได้ผลดีมากเพียง 2-3 สัปดาห์ก็นำมาใช้ได้

อย่างไรก็ตามมะพร้าวเป็นผลไม้เปลือกกะลาย่อยอยากมากจะเห็นสภาพที่คงอยู่ในกองปุย ใช้ระยะเวลานานมาก ถึงจะต้องใช้การป่นช่วยถึงจะทำให้ทำปุยได้ แต่ปริมาณของมะพร้าวมีมาในแต่ละวันจึงต้องใช้การฝังกลบแทน ซึ่งปุยอินทรีย์ที่ผลิตมาได้จากการตรวจวัดค่าสารอาหาร NPK มีคุณค่า N มากทำให้พืชผักหรือนำไปใส่ต้นไม้จะให้ใบสีเขียวเติบดตเร็วมาก โดยเฉพาะทำมาจากเปลือกทุเรียน สำหรับประชาชนและผู้สนใจต้องการมาขอรับปุยอินทรีย์ได้ ส่วนเปลือกมะพร้าวได้จัดซื้อเครื่องปั่นเป็นเส้นใยเข้ามาใช้ เพื่อนำใยไปเป็นส่วนผสมของปุยใช้ปลูกพืช ใช้ปลูกดอกกล้วยไม้ในพื้นที่เขตเทศบาลต่อไป นอกจากนี้จะเห็นขยะอีกชนิดที่มีปริมาณมากในแต่ละวันคือที่นอน ทางเทศบาลก็นำมาปรับปรุงทำความสะอาดแจกจ่ายให้กับเด็กยากจนยากไร้บนพื้นที่ห่างไกลได้มีที่นอนใช้ และยางรถยนต์ที่ต้องนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้แจกแก่ประชาชน

Comments

comments