เชียงใหม่ วัดพระธาตุสุโทนแหล่งรวมศิลปะล้านนา 11 วัดและพม่า ลาว จีน

Share This:

เชียงใหม่ วัดพระธาตุสุโทนแหล่งรวมศิลปะล้านนา 11 วัดและพม่า ลาว จีน เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความโดนเด่นของสถาปัตยกรรมที่นำเอามารวบรวมไว้ให้ได้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ อย่าพระมหามัยมุนี ที่กำลังกอ่สร้างวิหารงดงามไม่แพ้พม่า มีอีกหลากหลายความโดนเด่นของแต่ละวัดเข้ามารวบรวมไว้เรียกว่ามาที่เดียวได้กราบไหว้วัดสำคัญชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม

ผู้สื่อข่าวพาไปชมความสวยงามของวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม หากเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแพร่ ผ่านมาเส้นทางถนนหมายเลข 101 (ลำปาง-เด่นชัย) จะพบทหาร และพระนอน ตาหวานเหมือนของพม่า ที่มีขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านในของวัดจะเห็นได้ชัดเจน ไปพร้อมกับนกหัสดีลิงค์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่
วัดพระธาตุสุโทนฯ เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่บนถนนสายแพร่-ลำปาง ช่วงอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีจุดเด่นตรงที่เป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้าน และภาพพุทธประวัติ พร้อมกันนี้ในบริเวณวัด ยังมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมี อนุสรณ์สถานทหารกล้า ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของทหารที่รักษาอธิปไตยของกองทัพภาคที่ 3 ด้วย

วัดพระธาตุสุโทนฯ แห่งนี้ เป็นวัดที่สวยงามรวบรวมสถาปัตยกรรมล้านนาแบบประยุกต์ เข้ามาผสมผสานโดยมีหลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้  ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วๆไป มีความเป็นสุดยอดของศิลปะล้านนา 11 แห่ง ที่นำมาประยุกต์สร้างโบสถ์วิหาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูด้านหน้าโบสถ์ จากวัดพระธาตุลำปางหลวง ,ซุ้มประตูด้านตะวันออก จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ , ซุ้มประตูด้านตะวันตกจากวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งวัดนี้สร้าง จากช่างฝีมือเชียงใหม่ที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งลาวเป็นผู้นำ ไปสร้าง , ฐานพระอุโบสถรูปซิกแซก วังประทับพระยามังราย จ.เชียงราย , ประตูและหน้าต่างลวดลายแกะสลัก วิหารลายคำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ , ปั้นลมลวดลายเก่าศิลปะทางเหนือ จากวัดต้นเกวน อ.สะเมิง เชียงใหม่ , นาค 7 เศียร แบบขอม / นางอัปสรปูนปั้น จากวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ , หอไตร จากวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ , หอระฆัง จากวัดพระธาตุหริภูญชัย , กุฏิหลังใหญ่สร้างจากไม้สักทองจากบ้านไทยสิบสองปันนาประเทศจีน และ พระบรมธาตุ 30 ทัส ศิลปะเชียงแสนจากวัดพระธาตุนอ(หน่อ) ของพระชนกพระเจ้าเม็งรายมหาราช จากแคว้นสิบสองปันนา ขณะเดียวกันได้สร้างพระวิหารพระมหามัยมุนี นำองค์พระจริงมาจากประเทศพม่า พร้อมสร้างขึ้นเป็นองค์พระประธานขนาดใหญ่ที่งดงาม

ใครที่เดินทางมาจังหวัดแพร่ แล้วต้องไม่พลาดจะต้องเข้ามาเที่ยวชม ถ่ายรูป และทำบุญ สักครั้ง หากมีโอกาสมาเยือนเมืองแพร่ อย่าพลาดพลาดแล้วเหมือนมาไม่ถึงเมืองแพร่การเดินทางวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม อยู่ริมถนนหมายเลข 101 (เด่นชัย-ลำปาง) ห่างจากแยกเด่นชัยประมาณ 5 กิโลเมตร ใกล้ๆ กับค่ายทหาร ม.พันสิบสองหรือค่ายพญาไชยบูรณ์

Comments

comments