เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานวอนเกษตรกรนอกเขตชลประทานสำรวจแหล่งน้ำ

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานวอนเกษตรกรนอกเขตชลประทานสำรวจแหล่งน้ำ หลังจากพบเกษตรกรปลูกลำไยอำเภอจอมทองต้นเริ่มแห้งเฉาตาย ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำประตูระบายน้ำแม่สอยเครื่องพลังงานไฟฟ้า แต่ไม่ใช้น้ำตามรอบเวรส่งผลต้นแห้งตายเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เข้าช่วยเหลือ ยังห่วงอีก 1-2 เดือนขอให้เกษตรกนอกเขตชลประทานตรวจสอบแหล่งน้ำ ทำการเกษตรตามคำแนะนำ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากข่าวของเกษตรกรปลูกลำไย อำเภอจอมทอง จังหวัดชเยงใหม่ ขาดแคลนน้ำจนส่งผลกระทบต่อต้นลำไยเริ่มแห้งเฉา ใบแห้งผลแห้ง ยืนต้นตาย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าสวนดังกล่าวเป้นกลุ่มผู้ใช้น้ำจากเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 9 สถานี ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิง ผ่านประตูระบายน้ำแม่สอย ที่มีการกักเก็บระบายน้ำให้อยู่ขณะนี้

อย่างไรก็ตามการใช้น้ำจะมีการต่อท่อและจัดกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่มีรอบเวรการใช้น้ำร่วมกัน แต่เนื่องสวนดังกล่าวไม่ได้ใช้น้ำตามรอบเวรที่กำหนด จึงส่งผลกระทบต่อต้นลำไยดังกล่าว เบื้องต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือ เพ่อลดผลกระทบของกษตรกรกรรายนี้ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ยังไม่มีการรายงานขากแคลนน้ำโดยเฉพาะในเขตชลประทาน ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอีก 1-2 เดือนข้างหน้าบางพื้นที่น่าเป็นห่วงต้องให้เกษตรกรเฝ้าระวังภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ให้สำรวจแหล่งน้ำต่างๆ สำรองน้ำไว้หากเกิดผลกระทบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

Comments

comments