เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่พิธีพุทธาภิเษกองค์พระพระนวพุทธมหาบารมี ณ วัดกู่ดินขาว

Share This:

เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่พิธีพุทธาภิเษกองค์พระพระนวพุทธมหาบารมี ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ แจกของที่ระลึกไม่เหมือนใครนำผลไม้ราชินีและราชา อย่างมังคุดและทุเรียนให้กับผู้มาร่วมงานแทนวัตถุมงคล พากันชื่นชอบอิ่มอร่อยกับผลไม้มงคล

สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูปพระนวพุทธมหาบารมี ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในครั้งนี้ ตามที่พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย และพลตำรวจโทบุญเรือง ผลพาณิชย์ อดีตผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยว ได้มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์พระอุระโบราณ(ชิ้นส่วนของอก)ที่อยู่ในวัดกู่ดินขาว ที่มีอายุประมาณ 600-800 ปี โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกแบบองค์พระพุทธรูป โดยนำชิ้นส่วนของพระอุระ มาประกอบในองค์พระ ที่มีชื่อว่า “พระนวพุทธมหาบารมี” ซึ่งได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะนำมาประดิษฐานไว้ บนวิหาร ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่


สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ทางสวนสัตว์แจกของที่ระลึกที่แปลกไม่เหมือนใคร เพราะทุกงานมงคลจะต้องแจกวัตถุมงคลแก่ผู้มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่เนื่องเป็นช่วงผลไม้ราชินีและราชาของไทยออกจำนวนมากทั้งมังคุลและทุเรียน จึงนำมาแจกเป็นของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงาน ที่เรียกว่าผลไม้มงคลแทนทำเอาหลายคนชื่นชอบ

ส่วนวัดกู่ดินขาว เป็นหลักฐานการก่อสร้างวัดเพียงแห่งเดียวของเวียงเจ็ดลิน ที่เหลือหลักฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด ในเขตสวนสัตว์เชียงใหม่ กลุ่มโบราณสถานในบริเวณวัด ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร เจดีย์รายแปดเหลี่ยม และกำแพงแก้วเขตพุทธาวาส ก่อนการบูรณะมีสภาพที่ต้นไม้ขึ้นในส่วนต่างๆ ของโบราณสถานพังทลายทรุดโทรม สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ ทำการบูรณะเมื่อปี 2543

Comments

comments