ลิ้นจี่ห่อ วิถีอินทรีย์ ของดีแม่ใจ สีสวย ไหล่ยก อกตั้ง เนื้อแน่น อร่อย

Share This:

พะเยา รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ เปิดงานลิ้นจี่ห่อของดีเมืองพะเยา ลิ้นจี่ห่อ วิถีอินทรีย์ ของดีแม่ใจ สีสวย ไหล่ยก อกตั้ง เนื้อแน่น อร่อย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ(ลิ้นจี่ห่อ) พร้อมด้วยนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ นายนาวิน อินทรจักร เกษตรจังหวัดพะเยาและนายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศ ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้สโลแกนว่า ลิ้นจี่ห่อ วิถีอินทรีย์ ของดีแม่ใจ สีสวย ไหล่ยก อกตั้ง เนื้อแน่น อร่อย

อย่างไรก็ตามเป็นการพัฒนาสร้างคุณภาพของลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจ หลังจากพบปัญหาราคาตกต่ำ ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนคุณภาพของลิ้นจี่ นำนวัตกรรมการห่อเข้ามาใช้ ส่งผลให้คุณภาพลิ้นจี่ของอำเภอแม่ใจ ดีขึ้นส่งออกขายในท้องตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชปลอดภัยอินทรีย์ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย ข้าวและแคนตาลูป รวมทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ของดีพะเยาที่ได้ขับเคลื่อนโดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและเครือข่ายเพื่อต่อยอดสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรได้เปิดตลาดออนไลน์ พร้อมการการขนส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ที่ขณะนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตลิ้นจี่ห่อจะมีคุณภาพดีลูกโต สีสวย หอม หวาน กว่าลิ้นจี่ไม่ห่อ

Comments

comments