เชียงใหม่ แลนด์มาร์คใหม่ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออนสายใหม่สร้างประติมากรรมหุ่นฟาง ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจี

Share This:

เชียงใหม่ แลนด์มาร์คใหม่ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออนสายใหม่สร้างประติมากรรมหุ่นฟาง ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจี พญาลวง พญาช้างคีรีเมขล์ พญาค่าง ณ ขัวแตะคนยองบ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

กำลังเป็นกระแสทางโลกโซเซียล การสร้างประติมากรรมใหม่หุ่นฟาง ริมถนนบนถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน สายใหม่ บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่บรรดานักท่องเที่ยวขับรถผ่านไปมาแวะถ่ายภาพเซลฟี่กัน โดยเฉพาะ ขัวแตะคนยอง ที่สร้างผ่านกลางทุ่งนาที่กำลังปลูกข้าว ด้านรองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าดำเนินการจัดสร้าง กล่าวว่า โครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน เพื่อรส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมั่งคั่งยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยอง ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมี หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์เนติ พิเคราะห์ และนักศึกษาประติมากรรมร่วมกับ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง และชุมชน กลุ่มสล่าบ้านจ๊างนัก พ่อครูสล่าเพชร วิริยะ ศิลปินสล่า บ้านจ๊างนัก วัดป่าตาลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง และชุมชนบ้านป่าตาลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคกระบวนการสร้างงานประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัยสู่ชุมชน

อย่างไรก็ตาม ด้านหน้าจะมีพญาช้างคีรีเมขล์ พร้อมขัวแตะคนยอง มีหัวเป็นพญาลวงมีความยาว 250 เมตรจากทิศเหนือไปจนถึงทิศใต้ ให้เดินลอดผ่านไปบนขัวเตะที่สร้างจากไม้ไผ่ มีจุดพักเป็นศาลาไม้ไผ่สร้างเป็นแบบพื้นเมืองล้านนา อย่างสวยงาม ตรงกลางจะมีพญาค่าง 2 ตัว ที่อยู่ตรงกลางสวยงามอีกจุดของการถ่ายภาพหรือเซลฟี่ พญาค่างเป็นตำนานของชื่อบ้านบวกค้าง ที่เรียกเพี้ยนมาจนเป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน ยังมีศาลาพักอีกจุดก่อนจะเดินออกด้านหางของพญาลวง ซึ่งสามารถจะเข้าจากด้านหน้าหรือเข้าจากด้านหาง เพื่อเดินเที่ยวชมได้ จนทำให้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ จุดแวะพักถ่ายภาพเซลฟี่ได้อีกจุดหนึ่ง ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 170.00 น.มีพิธีเปิดงานของ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมฅนยอง กาดหมั้วคัวยอง ณ ขัวแตะคนยอง ลานชุมชนนวัตวิถีบ้านป่าตาล อำเภอนกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments