เชียงราย ความเข้มแข็งแห่งแรกของประเทศชมรม Young Smart Farmer

Share This:

เชียงราย ความเข้มแข็งแห่งแรกของประเทศชมรม Young Smart Farmer ทำฟาร์มครบวงจร สร้างเครือข่าย ผลิตและจำหน่ายเองที่สำคัญไม่ทำผลผลิตซ้ำเพื่อลดผลกระทบของผลผลิตการจำหน่าย กลายเป็นต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงราย

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 พร้อมนำคณะสื่อมวลชน ติดตามการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer จังหวัดเชียงราย ที่ตอนนี้มีสมาชิก 160 กว่าราย จะมีการหมุนเวียนรับสมาชิกใหม่เข้ามาอบรมดูการบริหารจัดฟาร์มของรุ่นพี่ รุ่นน้องที่ประสบความสำเร็จ ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายนับว่ามีความเข้มแข็งมากที่สุดของการเป็นชมรม Young Smart Farmer แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยกันดูแลสมาชิกส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ต่อยอดผลผลิตร่วมกัน นำนวัตกรรมต่างๆ มาเผยแพร่ให้สมาชิก โดยเฉพาะช่องทางการตลาดของการนำ 4.0 การขายทางออนไลน์เข้ามาใช้ ถ่ายทอดเทคโลโลยีใหม่

อย่างนายพิเชษฐ กันทะวงค์ เกษตรกรรุ่นใหม่ ประธานชมรม Young Smart Farmer จังหวัดเชียงราย อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้บริหารจัดการพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน ให้เป็นทั้งฟาร์ม/แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร/ร้านอาหารและที่พักอาศัย จนประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ 2- 3 แสนบาทต่อเดือน ผลิตเมล่อนในโรงเรือน สร้างสินค้าคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

โดยระบบฟาร์มในโรงเรือนระบบปิด เพื่อผลิตเมล่อนปลอดสารคุณภาพสูงเกรด Premium สาเหตุที่เลือกทำฟาร์มเมล่อนปลอดสาร เนื่องจากเมล่อนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าและประโยชน์สูง ราคาดีคุ้มค่าต่อลงทุนและความต้องการของตลาดสูงโดยเฉพาะผู้บริโภคหรือลูกค้าที่รักสุขภาพ ผลิตและจำหน่ายเอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายได้วางแผนการผลิตเมล่อน เพื่อออกจำหน่าย จำนวน 250 ลูกต่อ 15 วัน โดยวางจำหน่ายที่ร้านค้าภายในฟาร์ม จำหน่ายทางออนไลน์ https://www.facebook.com/ozonefarm และ http://ozonefarm.lnwshop.com/ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ( Trade Market )

อ่ย่างไรก็ตามYoung Smart Farmer ได้เกิดมาปี 2557 แต่พบปัญหารุ่นใหม่มารุ่นเก่าหายไป จนทำให้สมาชิกมาร่วมพูดคุยกันตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ร่วมกันวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยคุณภาพสูง ไม่ผลิตสินค้ามาก สามารถกำหนดราคาขายได้ จะแตกต่างจากในอดีตที่ผลิตมากๆ พ่อค้าคนกลางกำหนดถูกกดราคา และปัญหาผลผลิตล้นตลาด เพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด(Over Supply) อย่างผลผลตของสมาชิก สามารถกำหนดราคาขายได้ อาทิเมล่อนผลสด เกรดพรีเมี่ยม กิโลกรัมละ 180 บาท ,เมล่อนผลสด เกรดเอ กิโลกรัมละ 150 บาท ,มะเดื่อฝรั่งแบบทานสด กิโลกรัมละ 350 บาท ,มะเขือเทศเชอร์รี่ กิโลกรัมละ 150 บาท ปัจจัยสู่ความสำเร็จต้องรักษาคุณภาพ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ สร้างแบรนด์ สร้างความแตกต่าง จุดเด่นเพื่อเป็นจุดขาย ที่สำคัญประชาสัมพันธ์สินค้าทุกช่องทางและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

Comments

comments