เชียงใหม่ ตัวแทนชาวบ้านอ.ดอยหล่อขาดสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรร้องชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เพราะมีเกษตรกรเดือนร้อนเกือบ 4 พันไร่

Share This:

เชียงใหม่ ตัวแทนชาวบ้านอ.ดอยหล่อขาดสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรร้องชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เพราะมีเกษตรกรเดือนร้อนเกือบ 4 พันไร่ เช่นเดียวกับชาวบ้านริมแม่น้ำขาน อ.สันป่าตอง ร้องขอช่วยตลิ่งเพราะถูกกัดเซาะ ชลประทานเตรียมลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแล้ว บางส่วนได้จัดทำแผนดำเนินการตามคำร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือร้องเรียนจาก ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายก อบต.ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าท่าล้อ บ้านท่าล้อ หมู่ 19 ตำบลดอยหล่อ และอีกแห่ง ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าลาน พร้อมระบบส่งน้ำ เพราะชาวบ้าน หมู่ 2, 3, 6, 7, 17,18 และหมู่ 22 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขาดน้ำในการทำการเกษตรปลูกลำไยและมะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะกำลังสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านดอยน้อย และสถานีสูบน้ำบ้านสองแคว มีกำลังส่งน้ำไปสู่พื้นที่เกษตรกร จำนวน 3,497ไร่ ไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ในการสร้างสถานีส่งน้ำและวางท่อเพื่อการเกษตรระยะทางยาวกว่า 7,000 เมตร ในพื้นที่บ้านป่าลาน หมู่ 7 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายธนาวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายก อบต.ท่าวังพร้าว ยื่นหนังสือเรื่อง เพื่อขอโครงการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมน้ำแม่ขาน บ้านต้นแหนน้อน หมู่ 7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านประสบปัญหาจากล้ำน้ำแม่ขานมีปริมาณสูงจะกัดเซาะตลิ่งทุกปี และทาง อบต.ท่าวังพร้าว มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว

ด้านนายนัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ และ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป เพราะเท่าที่ผ่านมาบางโครงการก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านไปในพื้นที่อื่นๆแล้ว และในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องแล้วร้องขอมาเพื่อให้ช่วยเหลือก็จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปตามขั้นตอน แล้วจะแจ้งให้ตัวแทนชาวบ้านทราบต่อไป.

Comments

comments