เชียงใหม่ ที่นี่ไม่มีแล้งผอ.เขื่อนแม่กวง การันตรีมีน้ำกักเก็บไว้เพียงพอตามแผนที่กำหนดไว้

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.เขื่อนแม่กวง การันตรีมีน้ำกักเก็บไว้เพียงพอตามแผนที่กำหนดไว้ อากาศร้อนแตะ 40 ทุกวันยาวนานทำให้มีน้ำระเหยวันละ 3-4 หมื่นต่อวัน แต่หลังจากฝนแรกมามีน้ำไหลเข้าช่วย พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรบางพื้นที่มีน้ำฝนมาช่วยเสริมอีกทางหนึ่ง

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงขณะนี้ จำนวน 59 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22 ซึ่งมีการส่งน้ำตามรอบเวรให้กับเกษตรกรได้ใช้เพาะปลูกตามกำหนดจะสิ้นสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีเกษตรกรเพาะปลูกล้าช้า ทำให้ยังมีความต้องการใช้น้ำเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง ชลประทานแม่แตงได้หารือร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้จัดส่งน้ำอีก 1 ครั้งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมทีผ่านมา ซึ่งในพื้นที่จากการสำรวจยังไม่พบปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นในเขตชลประทานแม่กวง

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการน้ำได้จัดแผนไว้สิ้นสุดการส่งน้ำครั้งสุดท้ายจะต้องมีน้ำเหลือจำนวน 53 ล้าน ลบ.ม. แต่ตอนนี้มีปริมาณน้ำถึง 59 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเกินจากแผนบริหารจัดการน้ำไว้ ซึ่งปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้เป็นน้ำสำรองเพื่อรองรับการเกิดภัยแล้งเพราะสภาพอากาศที่ร้อนยาวนาน เพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกร และการใช้น้ำเพื่ออุปโภค ตลอดจนรักษาระบบนิเวศของลำน้ำแม่กวง ทำให้ปีนี้มีน้ำเหลือเพียงพอที่จะนำน้ำส่วนที่กักไว้ใช้ต่อในปีหน้าของการเพาะปลูก แต่ช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดแตะ 40 องศาทุกวันทำให้มีการระเหยไปกว่าวันละ 3 -4 หมื่น เพราะผิวหน้าของอ่างกว้างทำให้การระเหยมาก แต่ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำไหลเข้ามาทดแทนจำนวนที่ระเหยออกไป ก็ไม่เกิดปัญหากังวลต่อการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่จะไม่เกิดปัญหาภัยแล้งกระทบต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน

Comments

comments