เชียงใหม่ แห่เดียวในโลกเริ่มแล้วใช้ช้าวไถนา ต.นาเกียน อ.อมก๋อย

Share This:

จากเฟสบุ๊ค นพรัตน์ เจริญผล หรือครูบอย โรงเรียนบ้านนาเกียน โพสต์คลิปการไถนาด้วยช้าง ที่หมู่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่16-17 พฤษภาคม 62 จะมีกิจกรรม ช้างไถนา มีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่จุดนี้อีกหนึ่งความสวยงามที่เกิดขึ้นจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการทำนาขั้นบันได เพื่อไถนาและปลูกข้าวกว่าหลายร้อยไร่เพราะเข้าเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หากใครที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวก็ต้องพลาดหวังไปแล้ว แต่หลังจากการปลูกข้าวไปแล้วนาขั้นบันไดแห่งนี้จะเขียวขจีสวยงามอีกแห่งหนึ่งที่เกิดจากช้างมาไถ่นา ปลูกข้าว ของตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ช้างไถนา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16-17 พฤษาคม 2562 มีกิจกรรมการแสดงช้างไถนา ชมวิถีชนเผ่าของชาวบ้านในพื้นที่ในการปลูกข้าว ซึ่นเป็นกิจกรรมเดียวในโลกนำช้างมาไถนาของวิถีชีวิตชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

Comments

comments