เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่การันตีแผงขายผักสดปลอดภัยมอบป้าย 40 แผงจาก 11 ตลาดสด

Share This:

เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่การันตีแผงขายผักสดปลอดภัยมอบป้าย 40 แผงจาก 11 ตลาดสด นอกจากนี้พร้อมรรรงค์ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าเพิ่มมากขึ้นเมื่อจับจ่ายที่ตลาดสดทุกแห่ง

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยและพิธีมอบป้ายรับรองแผงผักปลอดภัย ที่ตลาดศิริวัฒนา ตบำลช้งเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จาก จำนวน 40 แผง ใน 11 ตลาดสด ภายในงานมีนิทรรศการเลือกซื้อผักให้ปลอดภัย สาธิตการล้างผักผลไม้อย่างปลอดภัยการตรวจสารตกค้างในเลือด และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกิดความเชื่อมั่นในการมาซื้อผักสดไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อผักสดในตลาดจะเห้นได้ชัดเจนของป้ายปลอดภัย ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เข้ามาตรวจสอบหาสารตกค้าง สามารถซื้อไปได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้จากคิวอาร์โค้ดที่มีไว้ให้กับประชาชนตวจสอบตลาดไหนบางที่มีป้ายปลอดภัยไว้ได้บาง ฝากเชิญชวนประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อผักสดในตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีการพัฒนานำผักปลอดสารมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พร้อมรรรงค์ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าเพิ่มมากขึ้นเมื่อจับจ่ายที่ตลาดสดทุกแห่ง

ที่ให้ความสำคัญด้านอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขฯ จึงได้ดำเนินการรณรงค์เฝ้าระวังสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก โดยใช้ชุดทดสอบจีทีเทสต์คิด แผงจำหน่ายผักตลาดสดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 16 แห่ง 115 แผงและตลาดนัดอีก 1 แห่ง และได้จัดพิธีมอบรับรองป้ายแผงผักปลอดภัย จำนวน 40 แผง จากตลาดสด 11 แห่งและตลาดนัด 1 แห่ง ซึ่งเป็นแผงจำหน่ายผักที่ทราบมาและแหล่งปลูก ผ่านการเฝ้าระวังว่าไม่มีสารตกค้าง หรือตรวจพบในระดับปลอดภัย 3 ครั้งติดต่อกัน เพื่อรักษามาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดและผู้จำหน่ายผักคุณภาพปลอดภัย

Comments

comments