Share This:

เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เร่งขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ออน เพื่อเพิ่มความจุการกักเก็บน้ำให้เต็มความจุ ที่ 4.5 ล้าน.ลบ.ม หลังจากผ่านมา 37 ปีไม่ได้ขุดลอกส่งผลให้ประสิทธิภาพการกักเก็บลดลง

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพร้อมพงศ์ บริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ออน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่ออนดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2525 สามารถกักเก็บน้ำเต็มวามจุน้ำ 4.53 ล้านลูกบาศน์เมตร เนื่องจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 37 ปี จนมาถึงปัจจุปันพบว่าตะกอนดินทรายสะสมอยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณความจุน้ำเก็บกักลดลง จึงได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้สาารถกับมากักเก็บน้ำได้เต็มความจุ กักเก็บไว้เพื่อช่วยประชาชนในพื้นี่ทั้งอุปโภคและบริโภค ตลอดจาภาคการเกษตร

ผอ.ชลประทานเชียงฝฝหม่เผยว่า ความจุน้ำปัจจุบัน 1 ล้านลูกบาศน์เมตร จากความจุเต็ม 4.5 ล้านลูกบาศน์เมตร ส่งผลน้ำที่เคยกักเก็บได้ไหลออกไป เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความจุให้กลับมา ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่จึงดำเนินการแผนงานการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูฝนปี2562 เพื่อให้ทันต่อการเก็บกักน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งปี2563 ที่จะถึงนี้สำหรับอุปโภค-บริโภคและการเกษตรของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

Comments

comments