เชียงใหม่ อลังการมหาวิหารใหญ่ที่สุดยาว 100 เมตรตกแต่งลายต้องแบบล้าน

Share This:

เชียงใหม่ อลังการมหาวิหารใหญ่ที่สุดยาว 100 เมตรตกแต่งลายต้องแบบล้าน สล่าเอกชื่อดังเผยใช้แผ่นสแตนเลสเงินและทองนับหมื่นแผ่น ใช้มือตกลงลายแบบล้านนาทั้งหลังเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในโลกมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ขณะเดียวกันสร้างพระพุทธรูปพระประธาน หลวงพ่อเพชร องค์ใหญ่สูงเกือบ 13 เมตร พร้อมนำวัตถุมงคลเก่าแก่และเพชรฝั่งไว้ด้านองค์พระ คาดอีก 4 ปีแล้วเสร็จสมบูรณ์

การต้องลาย หรือฉลุลาย แบบล้านนา มหาวิหารบุญบารมี หรือเรียกอีกชื่อมหาวิหาร 100 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีเพียงแห่งเดียวของการต้องลาย ลงวิหารทั้งหลัง ซึ่งพระครูสิริศีลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้แนวคิดแก่สล่า ภาษาเหนือ หรือช่างออบแบบ นายธนวรรธน์ หิริภุญชยานนท์ อายุ 42 ปี หรือสล่าเอก มีชื่อเสียงการตกแต่งการต้องลายแบบล้านมากว่า 14 ปี ประสบการณ์ของการออกแบบล้านนาตกแต่งภายในอาทิ ศาลาหลักเมืองเชียงใหม่ หรือเสาอินทขิล ,วัดป่าดาราภิรมณ์ วัดท่าไม้สมุทนสาครอีกหลายวัดดัง และโรงแรมดัง 2 แห่งจังหวัดภูเก็ต จนมาล่าสุดที่วัดศรีดอนมูลแห่งนี้

สล่าเอก กล่าวว่าครูบาน้อยได้ให้แนวคิดการทำงานแก่ตนมาจึงได้มาคบคิดก่อนการออกแบบ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่จนกระทั่งเริ่มออกแบบต้องลายแบบล้านนา ทั้งหลังทั้งภายนอกและภายใน เริ่มนำลายต้องไว้มาตกแต่งได้ปีเศษ มาจนถึงขณะนี้ได้เกือบ 5 ปีของการลงมือทำ แต่ความละเอียดและยากของการทำลายต้อง ที่ช่างจะต้องลายแต่ละแผ่นต้องใช้ถึง 3 ขั้นเริ่มลงลาย ตอกลาย และฉลุลายกว่าจะได้ 1 แผ่น ความยากสุดจิตนาการของสล่าจะต้องว่างเส้นลวดลายขึ้นมาต้องใช้สล่ากว่า 30 คนเพราะทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมด จนกระทั่งสล่านำมาติดตั้งตกแต่งอย่างที่เห็น โดยใช้แผ่นสแตนเลสมสีเงินและทองมาใช้ตกแต่งแล้วเสร็จนับหมื่นแผ่นเพราะตอนนี้กว่า 4-5 พันแผ่นเพียงภายนอกเท่านั้น

ส่วนลอดลายที่เห็นจะมีแนวคิดมาจากหลักไตรภูมิพระร่วง มีเขาพระสุเมรุจะอยู่สวยยอดกลางหลังคาจำนวน 17 ยอด และนกชนิดต่างในตำนานอีก 7 ชนิดซึ่งจะเห็นแตกต่างกัน มาผสมผสานกับลวดลายฉลุแบบล้านนา เพราะช่อฟ้า ใบนระกา หางหงษ์ เป็นการทำด้วยสแตนเลส จากปกติจะใช้ปูนทำแต่ความคงทนน้อยกว่า นับเป็นหลังแรกของโลกที่ได้ทำแบบนี้ที่มีความยาวและใหญ่สุดจะเปรียบกับวิหารปกติทั่วไปได้ถึง 8 วิหารครึ่ง มารวมกัน ขณะนี้ได้ต้้องทำทั้งกลางวันและกลางคืนให้แล้วเสร็จตามกำหนดให้เวลาอีก 2 ปีของการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก

ด้านนายภัทร กองคำ น้องชายครูบาน้อยและมัคทายกวัด กล่าวว่าการก่อสร้างมหาวิหารในครั้งนี้ได้กำหนเวลา 9 ปีให้แล้วเสร็จ ผ่านมาเกือบ 5 ปี ที่เริ่มตกแต่งภายนอก แต่เดิมเพียงต้องการทำเป็นศาลา ให้พุทธศาสนิกชนได้มาพักในยามมาปฎิบัติธรรม ณ ลานป่าด้านข้าง แต่ทำไปทำมาก็ขยายมาจนกลายมาเป็นมหาวิหาร 100 เมตร ที่มีความยาวถึง 100 เมตรเศษ ครูบาน้อยได้มีแนวคิดให้กับสล่าเอกที่ต้องการให้ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่คงทนถาวรมีอายุยืนยาวจึงลือกให้การทำต้องลายแบบล้านนา พและใช้แผ่นสแตนเลส ซึ่งการก่อสร้างก็มาจากพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ คาดว่าหากแล้วเสร็จน่าจะกว่า 400 ล้านบาท ที่ใช้เวลา 9 ปี พร้อมกับการสร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธานที่มีขนาดใหย่ สูง 12.59 เมตร กว้าง 9 เมตร ชื่อพระพุทธศรีปรเมษเพชรล้านนา หรือหลวงพ่อเพชร เป็นแบบพระสิงห์ 1 นำมาประดิษฐาน ที่ภายในจะมีการบรรจุวัตถุมงคลเก่าแก่ และเพชรพลอยที่ญาติโยมถวายไว้เพื่อบรรจุในหัวใจขององค์พระ

ส่วนวัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ขาออกสายเชียงใหม่-ลำปาง ประมาณ 10 กิโลเมตรเศษสักเกตุป้ายด้านซ้ายมือทางเข้าสู่วัด ครูบาน้อยเป็นเกจิชือดังของล้านนา ในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจากทั่วประเทสและต่างประเทศ ที่นับถือศาสนาพุทธ จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากครูบาท่าน

Comments

comments