เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมมากมายพร้อมจำหน่ายมะม่วงสด แปรรูป และต้นพันธุ์กล้าพันธุ์หลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่. พร้อมนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายอุดม สมพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปี การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก,การประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่,การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่ ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายยอาทิ การจำนห่ายมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ต้นพันธุ์ กล้าพันธุ์ โดยเฉพาะจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากอำเภพร้าว นอกจากนี้มีการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ การประกวดมะม่วง จำนวน 15 ประเภท การแสดงดนตรีแสดงซอพื้นเมืองล้านนาประยุกต์ การสาธิตการขยายพันธ์มะม่วง/การแปรรูปผลผลิต การแข่งขันตำมะม่วงลีลา การประกวดแสดงรำวงย้อนยุคของแต่ละอำเภอ จึงขอเชิญชวน สำหรับท่านผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม สัมผัสงานมหกรรมด้านการเกษตรประจำปี “งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 10

Comments

comments