เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ยกระดับการจัดเก็บขยะใช้แอพพลิเคชั่นเรียกเก็บขยะแห่งแรกของไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share This:

เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ยกระดับการจัดเก็บขยะนำใช้แอพพลิเคชั่นเรียกใช้จัดเก็บขยะผ่านการคัดแยกแล้ว แห่งแรกของไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสถานประกอบการต่างๆ เบื้องต้นเทศบาลนครเชียงใหม่มีรถนำร่องบริการฟรี 2 คันรับส่งขายขยะให้ ก่อนจะพัฒนาสู่ผู้รับจ้างเก็บต่อไป

นายอัสนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ เทศบลนครเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากที่เคยต้องใช้รถเก็บขยะไปตามสถานทีต่างๆ ในช่วงเช้าตรูของทุกวัน แต่ขณะนี้งานบริการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะขึ้นมาใช้แอพพลิเคชั่น “เก็บ”เพื่อการจัดเก็บและรับซื้อขยะรีไซเคิล ชื่อว่าเรียกใช้เก็บขยะ gepp หรือ https://call.gepp.me/login ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ความร่วมมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ,บริษัท จีอีพีพี สะอาดจำกัด , สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ , ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ และประธานชุมชนแขวงทั้ง4แขวงเขตเทศบาลฯ เพื่อเริ่มดำเนินการใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บขยะ นับเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำมาใช้ก้าวไปสู่ 5.0 ของประเทศไทยในอนาคด ผู้สนใจหรือต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปสมัครดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตามเป็นการทดลองใช้ครั้งแรก เบื้องต้นในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งต้องมีการคัดแยกขยะทั้งหมด ทางเทศบลนครเชียงใหม่มีรถจำนวน 2 คันไว้ให้บริการไปรับขยะฟรี แล้วนำขยะดังกล่าวไปขายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อ แล้วนำเงินมาให้ผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งเป็นการทำงานขบเคลื่อนในเบื้องต้นซึ่งในอนาคดแอพฯนี้เป็นเสมือนรถรับจ้างแกร็บคาร์ แต่ใช้มาเป้นรับจ้างเก็บขยะ ที่ผ่านการคัดแยกแล้ว คาดว่าจะได้การตอบรับและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างตามโรงแรม แหล่งทท่องเที่ยวๆ ต่าง ของจังหวดเชียงใหม่ กำลังพัฒนาจากเว็ปแอพ ไปสู่ระบบมือถือ

Comments

comments