เชียงใหม่ ชลประทานที่ 1 เผยสถานการณ์น้ำ 3 จว. น้อยกว่าเกณฑ์ช่วงต้นฝนทิ้งช่วงใกล้เคียงปี 58 ลุ้นปีหน้า 63 จะแล้งหรือไม่

Share This:

เชียงใหม่ ชลประทานที่ 1 เผยสถานการณ์น้ำ 3 จว. น้อยกว่าเกณฑ์ช่วงต้นฝนทิ้งช่วงใกล้เคียงปี 58 วอนเกษตรกรควรยืดการเพาะปลูกใช้น้ำอย่างประหยัดรอฝนช่วง 2 กลับมาหวั่นเกิดผลกระทบต่อผลผลิต ขณะที่น้ำท่าน้อยกว่าเกณฑ์แหล่งน้ำธรรมชาติน้ำแห้งน้ำน้อยเพราะฝนทิ้งช่วง แต่สภาพอากาศสามารถเปลี่ยนเปลี่ยงได้ตลอดเวลาแต่ไม่ประมาทควรใช้น้ำอย่างประหยัด

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง และนายเจนศักดิ์ ลิมปิต ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวง อุดมธารา ร่วมกันแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ปี 2562

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 โดยคาดหมายว่าฤดูฝนปีนี้ จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 1 ลูก ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน
สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติ (อุทกภัย) และเตรียมพร้อมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เน้นน้ำขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ในการงดทิ้งขยะ/สิ่งปฏิกูลลงทางน้ำต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันและเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เพราะสถานการณ์น้ำใกล้เคียงกับปี 58 ช่วงต้อนฤดูฝนที่เริ่มทิ้งช่วงทำให้น้ำท่าและการกักเก็บน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ต้องรอช่วงที่ฝนจะกลับมาตกมากน้อยขนาดไหน โดยเฉพาะในช่วงปีหน้ายังกังวลสถานการณ์น้ำถึงการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมและสามารถเก็บกักเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ตลอด

อย่างไรก็ตามข้อมูลสภาพฝนและปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนอย่างต่อเนื่อง พบว่า ปริมาณฝนสะสมที่ตกในปีนี้ถึงปัจจุบัน มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ระหว่างร้อยละ 50-65 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น โดยวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 ดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ โดยคาดหมายว่าจะมีปริมาณน้ำเก็บกักเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ปี 262 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เท่ากับ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 83 และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เท่ากับ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 45

Comments

comments