เชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯจ.เชียงใหม่พร้อมหนุนบุญเลิศนั่งนายกฯอบจ. อีกสมัย ชื่นชมผลงานต่างๆ ทำงานเพื่อประชาชนการบริหารจัดการ ดูแลทุกข์ปัญหาแก้ไขต่างๆ รวดเร็ว

Share This:

เชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯจ.เชียงใหม่พร้อมหนุนบุญเลิศนั่งนายกฯอบจ. อีกสมัย เพราะผลงานต่างๆ ทำงานเพื่อประชาชนการบริหารจัดการ ดูแลทุกข์ปัญหา การแก้ขต่างๆ รวดเร็ว ขณะเดียวกันเตรียมนำโครงการคนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่จะสร้างเชียงใหม่ตรงตามความต้องการประชาชนได้ วอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านตำบลส่งปัญหาความต้องการมายัง อบจ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกำหนดอนาคตเชียงด้วยกัน

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมของสมาคมฯ นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ระบุว่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการในการ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโดยให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแบบไหน ควรจะไปในทิศทางใด เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ เหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมห้องอาหารเดอะการ์เด้น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นายอุ่นเรือน คำภิโล การเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่” ครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งของ อบจ.เชียงใหม่ ในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางว่าเชียงใหม่จะเป็นเช่นไร ซึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านตำบลช่วยกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีมากมายหลายช่องทางตามที่ อบจ.เชียงใหม่กำหนดไว้ หรือจะเขียนปัญหาความต้องการที่อยากให้ อบจ.เชียงใหม่ ทำหรือแก้ไขปัญหาส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ รวบรวมมาส่งให้ อบจ.เชียงใหม่ ก็ได้ อย่างไรก็ตามการออกมาแสดงการหนุนครั้งนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำทางการเมือง แก่ประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะมีคนดังเตรียมลงสมัครชิงชัย เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐไม่สามารถชี้นำแต่การสนับสนุนผลงานการทำงานของนายบุญเลิศ ในผ่านมามีต่อประชาชนในพื้นที่ เรียกว่าใจถึงพึ่งได้ เข้าหาง่าย ทำงานรวดเร็ว เข้าถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน ส่วนใครจะเข้ามาลงสมัครเป็นนายกฯ อบจ. ก็ตามทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนเพื่อมาช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตาม อบจ.เชียงใหม่เตรียมดำเนินการโครงการ คนเชียงใหม่ร่วมกำหนดอนาคตเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนชาวเชียงใหม่ ตามหน้าที่ภารกิจ 6 กลุ่ม.ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางน้ำ และด้านประชาธิปไตยโดยท้องถิ่น ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากชาวเชียงใหม่ 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 รับฟังจากหัวหน้าส่วนราชการโดยจัดเวทีเฉพาะกลุ่ม อาทิ ภายใน อบจ เชียงใหม่ สำนักการช่าง/สำนักการศึกศาล/สำนักปลัด/กองกิจการสภา และส่วนอื่นๆ ช่องทางที่ 2 รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง ONLINE ช่องทางที่ 3 รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ 42 เขตเลือก ตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ และช่องทางที่ 4 ช่องทางอื่นๆ อาทิ สื่อมวลชน กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิต่างๆ

Comments

comments