เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ Kick off เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Share This:

เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ Kick off เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดทุกแห่ง ของเขตเทศบาลพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกต่อโรคดังกล่าว

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมนาย ไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขาฯ และทีมงานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกรณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อค้า แม่ค้าเขียงหมูและผู้มาจับจ่ายซื้อของ ณ ตลาดเมืองใหม่ ,ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดศิริวัฒนา มีการแนะนำให้ถึงโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ถึงโรคชนิดนี้จะไม่มีการแพร่ระบาดสู่คนก็ตาม

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชนิดนี้ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของการจำหน่ายและบริโภคเนื้อสุกร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งออกประชาสัมพันธ์ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดทุกแห่ง ของเขตเทศบาลพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกต่อโรคดังกล่าว

Comments

comments