เชียงใหม่ นายอำเภออมก๋อยเร่งประสานอบจ.เข้ามาปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านที่เละเป็นโคลน

Share This:

เชียงใหม่ นายอำเภออมก๋อยเร่งประสานอบจ.เข้ามาปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านที่เละเป็นโคลน หลังจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ของอำเภออมก๋อยทุกข์ยากในช่วงฤดูฝน ถนนที่เป็นลูกรังดินแดงกลายเป็นโคลนเละ ส่งผลต่อการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ข่าวดีอบจ.เชียงใหม่จัดสรรงบเข้ามาช่วยเหลือปรัปรุงถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลและถนนเข้าหมู่บ้านความทุกข์ยากของ

ชาวบ้านในอำเภออมก๋อย ซึ่งอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในช่วงหน้าฝนแบบถนนทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง กำลังเละเป็นโคลนทำให้การสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเพื่อมายังตำบล หรือ เข้ามายังอำเภออมก๋อย ยากลำบาคต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องนำตัวส่งต่อมายังโรงพยาบาล และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ล่าสุดนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่าในปีนี้ทางอำเภอได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เตรียมจัดสรรงบประมาณเข้ามาปรับปรุงถนนซ่อมแซมโดยเฉพาะถนนเชื่อมวงแหวน 4 ตำบล และถนนทางทางหลวงเข้าสู่หมู่บ้านที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกรังดินแดง ช่วงฤดูแล้งจะแห้งเป็นฝุ่น เข้าสู่ฤดูฝนจะยากลำบาคถนนเละเป็นดินโคลน โดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยจากหมู่บ้านมารยังรพ. และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่หลายชนิดมีราคาดี แต่เนื่องจากถนนเพื่อการขนส่งยากลำบาคไม่สามารถนำออกมาจำหน่ายได้ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามถนนสายหลักระหว่างอำเภอฮอดเข้าสู่อำเภออมก๋อยได้ลาดยางซ่อมแซมจากกรมทางหลวง ถนนในเขตอำเภออมก๋อยแบ่งเป็น 4 ส่วนถนนสายหลัก ถนนเชื่อม 4 ตำบลถนนระหว่างหมู่บ้านและถนนด้านความมั่นคง ซึ่งถนนบางพื้นที่ได้ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ช่วยดำเนินการแก้ไขเพื่อเปิดเส้นทาง ส่วนการดำเนินการปรับปรุงหลักรอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำงบประมาณที่กำลังจัดสรรลงมาดำเนินการในปีนี้เพื่อให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดีขึ้น


Comments

comments