ลำพูน ผอ.ชลประทานลำพูนเผยปีนี้น้ำน้อยเกษตรกรต้องกักเก็บน้ำให้มากที่สุด ยิ่งฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 10

Share This:

ลำพูน ผอ.ชลประทานลำพูนเผยปีนี้น้ำน้อยเกษตรกรต้องกักเก็บน้ำให้มากที่สุด พื้นที่จังหวัดลำพูนน้ำฝน น้ำท่าจากแม่น้ำหลัก แม่น้ำรอง ตลอดจนแหล่งกักเก็บ น้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 เตือนเกษตรกรให้กักเก็บน้ำโดยใช้้น้ำจากน้ำฝนเพื่อการเกษตรให้มาก ขณะที่เขื่อนใหญ่ 2 แห่งเมืองเชียงใหม่กักน้ำหน้าฝนหวั่งเจอภัยแล้งเหมอนปี 58

นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในห้วงฤดูฝน พื้นที่จังหวัดลำพูนปีนี้ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 10 ซึ่งตามคาดการณืฝนจะทิ้งช่วงอีก 2 เดือน จะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำหลัก แน้ำรอง ตลอดจนอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูนปริมาณน้ำเหลือน้อย เพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดลงทำให้ต้องกักเก็บน้ำทั้งไว้เพื่อป้องกันภัยแล้ง หากสถานการณ์ฝนลดลงไปจะทำให้เกิดภัยแล้งขึ้นมาได้เพื่อเป็นการป้องกันต้องกักเก็ยน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเกษตรกรในการเพาะปลูกต่างๆ ของให้ทำตามคำเตือนจากทางเจ้าหน้าที่ทำตามคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร โดยให้กับเก็บน้ำฝนใช้น้ำฝนเพื่อการเกษตรในระยะนี้เป็นหลัก

อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลางจำนวน 4 แห่ง ปริมาณน้ำรวมกัน 8.30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26 สามารถรองรับน้ำได้อีก 26.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น74
ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 47 แห่ง(ความจุมากกว่า 1 แสน ลบ.ม.) : ปริมาณน้ำวันนี้ 10.05 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41สามรถรองรับน้ำได้อีก 14.60 ลบ.ม.คิอเป็นร้อยละ 59 ส่วน ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ที่ไหลผ่านจังหวัดลำพูนจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง ยังต้องกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำวันนี้ 81 ล้าน ลบ.ม. คิอเปนร้อยละ 31 สามารองรับน้ำได้อีก 183 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 69 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำ 51.42 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 20 สามารถรอรับรับน้ำได้อีก 211 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80

Comments

comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น