เชียงใหม่ อดีตปธ.สภาอุตสาหกรรมทท.ฝากรัฐบาลใหม่และรมว.ทท.ขายเมืองท่องเที่ยวให้ถูกจุด เมืองเชียงใหม่อันดับ 3 น่าท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลก

Share This:

เชียงใหม่ อดีตปธ.สภาอุตสาหกรรมทท.ฝากรัฐบาลใหม่และรมว.ทท.ขายเมืองท่องเที่ยวให้ถูกจุด จังหวัดเชียงใหม่ได้คว้าอันดับ 3 เมืองน่าท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลก ควรนำมาเป็นจุดขายของเมืองหลักเพื่อการท่องเที่ยวแล้วเชื่อมโยงไปหาเมืองรอง มากกว่าสร้างเมืองรองเป็นจุดขาย เป็นแนวทางที่ผิดจนทำให้การท่องเที่ยวลดลงไป เพราะต่างชาติไม่รู้จักเมืองรองที่นำไปขาย

นายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวฝากถึงรัฐบาลใหม่และรัฐมตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้เร่งดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวในเมืองหลัก นำจุดขายที่มีชื่อเสียงเป็นที่ต่างชาติรู้จัก ออกมาโปรโมทแข่งขันกับเมืองต่างๆ ของแต่ละประเทศมากกว่าใช้เมืองรองไปเป็นจุดขาย เป็นนโยบายที่ผิด เพราะทุกคนรู้จักเมืองหลักอย่างเชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต เมืองรองแทบจะไม่มีใครรู้จักแต่นำออกไปขายเสนอทางการตลาด จะทำให้ฉุดด้านการท่องเที่ยวลงจะเห็นได้ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีชื่องเสียงด้านการท่องเที่ยวของ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ มีสาธารณูปโภค ต่างๆรองรับ รวมไปถึงด้านการขนส่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเริ่มส่งผลกระทบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เป็นตลาดหลักเริ่มลดลงส่วนหนึ่งจากค่าเงินของไทย ซึ่งจะเห็นเวียดนาม และกัมพูชา มีความโดนเด่นการท่องเที่ยวคึกคักมากนักท่องเที่ยวหันไปมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในห้วงต้นปีการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ เกิดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทำให้ตัวเลขการเติบดตของการท่องเที่ยวตกต่ำเป็นประวัติการณ์ แต่มาในห้วง 2 เดือนหลังจากนี้เริ่มขยับดีขึ้น จากที่มีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในตัวเลข 2 หลัก แต่ต้องลดถอยลงไปเหลือเพียงหลักเดียว ล่าสุดนิตยาสารฉบับหนึ่งให้เมืองเชียงใหม่เป็นอันดับ 3 เมืองน่าท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ควรจะนำมาเป็นจุดขายไปยังประเทศต่างเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับเข้ามา เพราะจังหวัดเชียงใหม่เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นที่รู้จักมีจุดแข็งอยู่ในตัวในด้านต่างๆ มีการรองรับ โดยใช้เมืองรองเป็นตัวเชื่อมออกไปต่อยอดด้านการท่องเที่ยว หากใช้แนวทางเดิมขายเมืองรองแทนเมืองหลัก จะไม่ส่งผลดีแล้วทำให้นักท่องเที่ยวจะลดลงไปออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีจุดขายจุดแข็งโดนเด่นมากขึ้น

Comments

comments