เชียงใหม่ นับเป็นครั้งแรกรอบกว่า 27 ปีมีเขื่อนแม่กวงฯ น้ำไหลเข้าน้อย ต้นฝนเจอทิ้งช่วง มีน้ำ 17% จ่อวิกฤตต้องประชุมทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำ 5 อ. 2 จว.

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.เขื่อนแม่กวงเร่งชี้แจงแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ 5 อ. 2 จว.น้ำเริ่มวิกฤตเหลือ 17 % นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 27 ปีของการสร้างเขื่อนมีน้ำไหลเข้าน้อยมากยิ่งกว่าปีที่วิกฤตภัยแล้ง ฝนตกน้อยทิ้งช่วงนาน ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือ

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด /ผู้แทน อปท. /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใช้น้ำ รวมประมาณ 170 คนเริ่มจากอำเภอดอยสะเก็ด ก่อนจะไปให้ครบทั้ง 4 อำเภสันทราย,สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านธิ,เมือง จังหวัดลำพูน จาก 5 อำเภอ 2 จังหวัด เบื้องต้น จัดการประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ของแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ณ ห้องประชุมอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงล่าสุดปริมาณน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17% หลังจากตามข้อตกลงในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเพื่อทำนาปีในรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กรกฎาคม แบ่งเป็น 3 รอบเวร1.เขื่อนหลัก เริ่ม 3-16 ก.ค.62 ,2 เขื่อนฝั่งซ้าย เริ่ม 5-19 ก.ค.62และ3 เขื่อนฝั่งขวา เริ่ม 12-25 ก.ค.62

อย่างไรก็ตามพบว่าในปีนี้มีพื้นที่นาปีทั้งหมด 120,000 ไร่ ตอนนี้ทำไปแล้ว 25,000 ไร่ ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ 44 % มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ 55 % ส่งผลให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำใหม่อีกครั้ง เพื่อการอุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดทั้งปี การทำนาปีให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก น้ำชลประทานเป็นน้ำเสริม
พร้อมขอความร่วมมือการทำนาปีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกขอชะลอไปก่อน เมื่อฝนตกค่อยเริ่มลงมือปลูกต่อไป

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เผยว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 กว่าปีของการมีเขื่อนแม่กวงอุดมธาราขึ้นมา ปริมาณน้ำฝนทิ้งช่วงยาวนาน ม่น้ำไหลงเขื่อนน้อยมากกว่าปี 2558-259 ที่วิกฤตภัยแล้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนยังมีฝนตกลงมาน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน แต่มาปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำไหลเข้าน้อยกว่าช่วงปีวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งปริมาณน้ำใชการได้เพียง12 % คงเหลือน้ำต้นทุนไว้ 5 % แต่หากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยาวแบบผิดปกติขณะนี้ทำให้ต้องบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำต้องประหยัดให้มากที่สุด โดยเขื่อนแม่กวงต้องรักษาน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค ของการผลิตน้ำประปา ในห้วงฤดูแล้งหน้า

Comments

comments