เชียงใหม่ ไม่ต้องรอหน้าหนาวทะเลหมอกยามเช้าจุดชมวิวดอยอินทนนท์สุดงดงาม 28 กค.เปิดเข้าเที่ยวฟรีคนไทย

Share This:

ส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ ที่จุดชมวิวยอดฮิต กม. 42 หน้าทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติแกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่วงหน้าฝนแต่สภาพอากาศเหมือนฤดูหนาว บรรดานักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปได้ชมควาสวยงามของทะเลหมอกลอยปกคลุมไหลผ่านไปมา กับสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นที่ยอดดอยอินทนนท์ วัดได้ 12 องศาเซลเซียส ส่วนกิ่วแม่ปาน 13 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยานฯ 20 องศาเซลเซียส สภาพอากาศหนาวเย็นสบายไม่แพ้ในช่วงฤดูหนาว ไม่มีฝนตกลงมาทำให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงามของแสงแรกที่ขึ้นสู่ขอบฟ้ามากระทบทะเลหมอกที่ลอยเป็นปุยสีขาว สะท้อนแสงตะวันได้งดงามทำให้หลายคนไม่พลาดต้องถ่ายภาพเซลฟี่ เก็บความสวยงามเอาไว้

ขณะเดียวกันวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและยานพานะเข้าฟรี เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนครอบครัวส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัวปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Comments

comments