เชียงใหม่ สวนพฤกษ์ชวนย้อนเวลาหาปู่ไดโนเสาร์มาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งวัน ส่วน 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม เที่ยวชมฟรี

Share This:

เชียงใหม่  สวนพฤกษ์ชวนย้อนเวลาหาปู่ไดโนเสาร์มาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งวัน ส่วน 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม เที่ยวชมฟรี มีกิจกรรมที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลินหลากหลายจากหลายหน่วยงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ชวนย้อนเวลาหาปู่ไดโนเสาร์ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เริ่มแล้ววันนี้ถึง – 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามสวนพฤกษศาสตร์ยังจะได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ แก่เยาวชนและประชาชน ภายในงานพบกับพืชโบราณอาหารของไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี ที่มาพร้อมกับความรู้เรื่องธรณีวิทยา สัมผัสกับไดโนเสาร์กินพืชและกินเนื้อหลายสายพันธุ์ขนาดเท่าของจริงเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด ที่จะมาสร้างสีสันและความตื่นเต้นเสมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้ง สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลินหลากหลายจากหลายหน่วยงาน อาทิ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ได้แก่กิจกรรมการ ขุดกระดูกไดโนเสาร์ หนูน้อยนักสืบหิน-แร่ ผจญภัยในเขาวงกตป่า ล้านปี โยนเต๋าตามล่าไดโน ลุ้นเล่นเกมส์พันธุ์ไม้ Botany Match และปลูกต้นไม้รักษ์โลกสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และการทำอาหารจากพืชโบราณ

ทั้งนี้ในวันที่ 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม 2562 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมสวนฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์  053 – 841009 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Comments

comments