เชียงใหม่ ผอ.เขื่อนแม่กวงสำรวจภาพถ่ายทางอากาศพบแหล่งน้ำกว่า 300 แห่ง ใน 5 อำเภอ 2 จว. เร่งประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ช่วยสำรวจ

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.เขื่อนแม่กวงสำรวจภาพถ่ายทางอากาศพบแหล่งน้ำกว่า 300 แห่ง ใน 5 อำเภอ 2 จว. เร่งประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ช่วยสำรวจแหล่งน้ำต่างๆ ตลอดจนสระน้ำ แก้มลิง บ่อดิน ที่มีน้ำไว้สำรองใช้ช่วงวิกฤตภัยแล้ง ฝนตกมาไม่ช่วยเพิ่อปริมาณน้ำหน้าผิวดินกับแห้งลงดิน

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ทางชลประทานที่ 1 และชลประทานเชียงใหม่ ได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ใช้น้ำของโครงการชลประทานเขื่อนแม่กวงพบว่าในพื้นที่มีแหล่งน้ำในภาพถ่ายกว่า 300 แห่ง จาก 5 อำเภอ จาก 2 จังหวัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 12 ตำบล พบแหล่งน้ำ 51 แห่ง อำเภอสันกำแพง 9 ตำบล พบแหล่งน้ำ 80 แห่ง อำเภอสันทรายจำนวน 6 ตำบล พบแหล่งน้ำ 49 แห่ง ส่วนอำเภอบ้านธิ จำนวน 2 ตำบล พบแหล่งน้ำ 55 แห่งและอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ตำบล พบแหล่งน้ำ 87 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้มาจากแผ่านที่ทางอากาศ เบื้องต้นได้ประสานทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วงลงสำรวจแหล่งน้ำที่พบว่ามปริมาณเท่าไร ความลึกความจุต่างๆ โดยสระน้ำจะต้องมีความลึกไม้น้อยกว่า 3 เมตร 50 เซนติเมตร จะช่วยในการกักเก็บน้ำมีน้ำไว้ใช้การได้จริง

อย่างไรก็ตามการสำรวจนอกจากนี้มีแหล่งน้ำตามแก้มลิง น้ำนห้าฝายที่เป็นแอ่งใหญ่ บ่อดินที่ขุดทิ้วไว้ ในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงจากหากมีฝนตกทิ้งช่วงนานแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จะใช้เป็นแหล่งน้ำใกล้เคียงช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ส่วนภาคเกษตรได้ร้องขอความร่วมโดยเฉพาะนาข้าวเลื่อนการปลูกออกไปแล้ว ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมายังไม่ได้ช่วยเพมปริมาณน้ำเพราะความแห้งแล้งการดูดซึมน้ำลงดินหายไปไม่ทำให้เกิดน้ำหน้าผิวดินไหลลงแหล่งน้ำตลอดจนลงมาสู่เขื่อนแม่กวง

Comments

comments