เชียงใหม่ สมาคมไก่ไข่ให้ความรู้สมาชิกระเบียบและกฎหมายปศุสัตว์พร้อมทางรอดของผู้เลี้ยง

Share This:

เชียงใหม่ สมาคมไก่ไข่ให้ความรู้สมาชิกระเบียบและกฎหมายปศุสัตว์พร้อมทางรอดของผู้เลี้ยง นายกสมาคมฯ วอนรัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีดูแลควรใส่ใจดูแลปัยหาไก่ไข่เพราะในวงจรมีเม็ดเงินกว่าแสนล้านบาท ทั้งไก่ไข่ ไข่ที่ออกมากว่า 1 หมื่นล้านฟอง ตลอดจนอาหารเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ หากควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการเพราะเป็นอีกหนึ่งห่วงโซภาคเศรษฐกิจของไทย

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรแก่สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคเหนือ ให้ความรู้ระเบียบและกฎหมายด้านปศุสัตว์ ไก่ไข่ ตลอดจนทำอย่างไรคนเลี้ยงไก่ไข่จะอยู่รอด พร้อมนายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมกผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้บริหารสมาคม ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์ ชมรมในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 500 คน ณ ห้องกระเหรี่ยง ดรงแรมเบลล์วิวล่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมกผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่าฝากถึงรัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคงเดิมส่วนคณะรัฐมตรีเกษตรได้เปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในวงกรเกษตร ควรจะเข้ามาช่วยดูแลของสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพราะในปต่ละปีมีไข่ออกมากว่า 1 หมื่นล้านฟอง มีเงินสะพัดกว่า 4-5 หมื่นล้านบาท ตลอดจนวงจรของการเลี้ยงไก่ไข่จากส่วนต่างมีเงินวะพัดกว่า 1 แสนล้านบาท

หากรัฐบาลเข้ามาดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบเหมือนในห้วงที่ผ่านมาราคาไข่ไก่ตกต่ำทุกส่วนก็กระทบตามมาเป็นวงจรของเศรษฐกิจไปด้วย แต่ทีผ่่านมาสมาคมฯ ได้ช่วยเหลือดูแลกันประคับประคองเพื่อแก้ไขปัญหาไข่ไก่ราคาตกต่ำลดการผลิตการเลี้ยงจนทำให้ดีขึ้น แต่สภาพเศรษฐกิจขณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

Comments

comments