เชียงใหม่ CPร่วมอุทยานศรีลานนามอบรางวัลภาพถ่ายปลุกความคิดสำนึกรักษ์ธรรมชาติปี 2

Share This:

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำกนับริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เป็นประธานมอบรางวัลการประกอวภาพถ่าย ตามโครงการปลุกความคิดสำนึกรักษ์ธรรมชาติ หรือ Memory Si Lanna ปีที่ 2 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก ผู้ผ่านการคัดเลือกชนะในแต่ละประเภทจำนวน 28 รางวัล พร้อมด้วยนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่ชาติศรีลานนา นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประะานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้เข้ารับรางวัล เจ้าหน้าที่อุทยานตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

อย่างไรก็ตามภาพถ่ายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาของอำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีสัตว์ป่า นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกม่อนหินไหล อ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ประมาณ 878,750 ไร่ หรือ 1,406 ตารางกิโลเมตร

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำกนับริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 กล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการสร้างจิตสำนกรักษ์ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับภาคเอกชน ได้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจากนี้จะมีการขยายกิจกรรมดังกล่าวออกไปยังอุทยานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 ต่อไป

Comments

comments